Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

İlgili alanı şifreleme ve var olan şifreyi kaldırmak için kullanılır.

Sentaks
  <EncryptionTask EncryptionKey="" EncryptionIV="" OperationType="Encrypt" UrlEncoded="False" />

Özellikler

TipAçıklama

EncryptionKey

İlgili key ile gizli bir biçimde şifrelemeyi sağlar.

EncryptionIV

 IV (Initialization Vector)
OperationType
Encrypt, Decrypt şifrelem ve geri alma işlemelri yapılır.

UrlEncoded

Url üreninden şifreleme

Örnekler

Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere Encript işlemleri sağlanır.

Örnek
<EncryptionTask EncryptionKey="flowKey" EncryptionIV="flowKeyIV" OperationType="Encrypt" UrlEncoded="True">
 <StringConcat>
  <Evaluate Target="None" Culture="">/*/FlowInfo/SAPID</Evaluate>
  <Value>;</Value>
  <Evaluate Target="None" Culture="">/*/FlowInfo/SAPNO</Evaluate>
  <Value>;</Value>
  <Evaluate Target="None" Culture="">/*/Company/@code</Evaluate>
 </StringConcat>
</EncryptionTask>

Decrypt işlemi yaparak ilgili alanı bir node a veya değere alır.
<EncryptionTask EncryptionKey="3D6FAA7B-6523-431D-82A3-BAA0846687AD" EncryptionIV="3D6FAA7B-6523-431D-82A3-BAA0846687AD" OperationType="Decrypt" UrlEncoded="False">
 <Value>eval::/*/FlowInfo/SifreliAlan</Value>
</EncryptionTask>
 • No labels