Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebiflow 2 sürümüne ait yeni geliştirmeler dondurulmuştur.

Bu sürüm ile ilgili tespit edilecek bugların giderilmesi için 30/01/2018 tarihine kadar destek verilecektir. Bu tarihten sonra sürüm ile ilgili süreç bakım/destek faliyetleri devam edecek ama bug giderme faliyetleri sonlandırılacaktır.

 

EBIFlow 2 - Change Log 


EBIFlow 2 - 2.0.15088 (Released 2014-04-29) View Issues ]
===========================================
- 0019206: [Web Service Integration] JSON.aspx'te anti XSS çalıştırılmamalı. Client bu işlemi yapmalıdır - closed.
- 0019216: [Security] Login Kontrolü Otomatik Tamamlama - closed.
[2 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.15082 (Released 2014-04-25) View Issues ]
===========================================
- 0019196: [Web Service Integration] Json Data formatında iş listesinin, başlatılacak işlerin,kütüphalerinin alınması - resolved.
- 0019207: [Security] Auth key ile loginde sıkıntı olmaktadır. - resolved.
[2 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.14779 (Released 2014-01-31) View Issues ]
===========================================
- 0019151: [Reports] ActiveUserCompany, ActiveUserManager gibi değişkenler Ebiflow rapor filtrelerine eklenmelidir - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.14684 (Released 2013-12-10) View Issues ]
===========================================
- 0019122: [Functionality] Tüm dosyaları imzala butonunun görünebilirliği set edilebilmeli. - resolved.
- 0019120: [Functionality] Çoklu dosya imzalma - resolved.
- 0019126: [Web Formları] Internet Explorer 10 üzerinde history grafikleri hata veriyor - resolved.
- 0019131: [File Attachments] Çoklu dosya imzalama butonu onay adımında da görülüyor - resolved.
- 0019093: [Other] SHA256 destekleyen Core ile build - resolved.
- 0019133: [Functionality] iş akışları raporlar ve işler içerisinde hızlı filtreleme eklenmelidir. - resolved.
- 0019134: [Security] Minimum şifre güvenliğine uygun hata mesajı eklenmelidir. - resolved.
- 0019135: [Form Designer] Master Detail kontrolününden kayıt sayısının gösterilmesi ve gösterilmemesi için seçenek konulması gerekmektedir. - resolved.
- 0019121: [Functionality] Dosya imzalama kontrolünde yüklenecek max dosya sayısı limitli olmalı - resolved.
[9 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.14474 (Released 2013-08-13) View Issues ]
===========================================
- 0017301: [MasterDetailView] Master detail import / export düzenlemeleri - resolved.
- 0017786: [Agent] Ebiflow mailer 'a reply to mail parametresinin eklenmesi - resolved.
[2 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.14239 (Released 2013-02-18) View Issues ]
===========================================
- 0018999: [Security] SCRIPT ANALİZİ NETİCESİNDE BELİRLENEN ENDPOINT URLLER - resolved.
- 0019067: [Web Service Integration] Ebiflow web servisleri ile kütüphane ve başlatılabilecek işlerin listesinin alınması - resolved.
- 0019055: [Web Formları] İG üzerinde İmzalama işlemi başarılı olmasına rağmen eventlog a hata atılmaktadır. - resolved.
- 0018996: [Browser Issues] Önemli form alanları için auto comple özelliğinin disable edilmesi gereklidir. - resolved.
- 0018987: [Security] Mevcut LDAP Membership provider SSL bağlantıyı ve Non anonim access erişimi desteklememektedir. - resolved.
- 0018990: [Agent] Alt akışını tamamlanırken eğer alt akışı başlatan (subworkflowmodule) adımın originator bulunamıyor ise süreç hataya düşüyor. - resolved.
- 0018973: [Forms] Master-Detail Control'ünde kayıt sayısını ve sayfaların gösterilmesi gerekmektedir. - resolved.
[7 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.14176 (Released 2013-01-14) View Issues ]
===========================================
- 0018998: [Security] Stored XSS Güvenlik açıkları için XSS filter eklenmesi - resolved.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.13519 (Released 2011-10-18) View Issues ]
===========================================
- 0018976: [Web Service Integration] Start Workflow,Query Workitem,GetWorkflowHistory,GetFiles web services are needed. (ceren.yildiz) - resolved.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.12938 (Released 2010-12-24) View Issues ]
===========================================
- 0017306: [Forms] EBI Client İşler'deki ListView'da Tarih alanı boş olduğu zaman sıralamada hata veriyor - resolved.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.12896 (Released 2010-12-02) View Issues ]
===========================================
- 0017007: [Localization] Mobil Imza ile girişte gönderilen mesaj yerelleştirilebilmelidir. - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.12834 (Released 2010-11-03) View Issues ]
===========================================
- 0016772: [Form Designer] Not girişinde çoklu satır girişi özelliği. - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.12801 (Released 2010-10-18) View Issues ]
===========================================
- 0016639: [Web Formları] Display attibute yok ise form helper tarafından kendi bulunduğu node altında yeniden oluşturulması gerekmektedir. - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.12721 (Released 2010-09-14) View Issues ]
===========================================
- 0016004: [File Attachments] Dosya imzalarının birleştirilmesi. (MergeFileSignatures) - closed.
- 0016114: [FillSchema & FillXml] SaveSchemaData task içerisinde kolonların değeri null gelir ise DBNull olmamasından dolayı hata atıyor. - closed.
- 0016156: [Work Item Locks] Path uzunluğu 1024 karakter olduğu halde sadce 255 karakter yazıyor. - closed.
- 0016184: [Forms] Formül alanı yüksekliği otomatik olmalıdır. - closed.
- 0016189: [File Attachments] Dosya imzalarında imza tarihi UTC olarak görüntüleniyor. - closed.
- 0016196: [Other] Prework'te reminder tarihinin update edilebilmesi. - closed.
- 0016199: [Other] Mail mesajları altında görünen form açma linklerinin açık hali kaldırılmalıdır. - closed.
- 0016401: [Form Designer] TextBox ve RichTextBox kontrolleri maximum uzunluğu 40'tan fazla verilemiyor. - closed.
- 0016350: [Security] Custom impersonation yapısı kaldırılmış. Yeniden devreye alınması. - closed.
- 0016421: [File Attachments] Mobil imza'da Telefon Numarası yerine GSM No yazmalıdır. - closed.
- 0016422: [Other] İş listelerinde akış numarası daha açıklayıcı ve küçük puntolar ile görünmelidir. - closed.
- 0016423: [Other] Mobil imza'da hata alırsa, mobil imza ile ilgili bir mesaj görüntülenmelidir. - closed.
- 0016424: [Other] Delegasyon web arayüzünde kapatılabilir olmalıdır. - closed.
- 0016425: [Other] GSM No girilmedi ise mobil imza çağrısı yapılmamalıdır. - closed.
- 0016427: [Localization] İş listelerindeki Kayıt bulunamamıştır mesajı daha olumlu bir mesaj ile değiştirilmelidir. - closed.
- 0016428: [Other] İş listesinde açılan popup preview ekranında scroll bar'lar olmamalıdır. - closed.
- 0016430: [Other] İş listesi işin geliş tarihine göre azalan sırada olmalı. - closed.
[17 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.12648 (Released 2010-07-30) View Issues ]
===========================================
- 0015930: [NodeTemplateEditor] Eğer bir template içerinde ise ve tekrar eder ise validasyonlar hepsinde birden çalışıyor. - closed.
- 0016003: [Other] Attachment içeriğinin byte[] olarak alınabilmesi. (GetFileContents) - closed.
- 0016012: [File Attachments] XmlScriptModule içerisinden dosya upload yapılırken Owner null hatası alıyor. - closed.
- 0016013: [File Attachments] DeleteFile taskı hata alırsa ignore edebilmeli. - closed.
[4 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.12639 (Released 2010-07-28) View Issues ]
===========================================
- 0015899: [Form Designer] NumericBox için giriş yapılırken binlik basamakları gruplama özelliği. - closed.
- 0015916: [Web Formları] Tamamlanan form açıldığında, üstünde tamamlanma bilgisi görüntülenmeli. - closed.
- 0015917: [Web Formları] Form commit edildikten sonra iş listesinde commit mesajı görüntülenmeli. - closed.
- 0015927: [Web Formları] Validasyon işaretleri (*) akış tipi formlarda alanların kaymasına veya tamamen görsel olarak bozulmasına neden oluyor. - closed.
- 0015928: [Form Designer] BoundExpression (Formül) tipi alanlara validasyon kuralları atanarak bölüm içerisindeki alt grup hatalarına dikkat çekilebilir. - closed.
- 0015929: [Form Designer] Tablo tipi içerikte hücrelerin minimum uzunluğu oldukça fazla, özellikle hiyerarşik yapıda girişlerde çok fazla boş alan kalıyor - closed.
- 0014613: [Database] Sistem değişkenlerinde değer alanı varchar bu neden ile 255 karakter alıyor.Encyrpt edildikten sonra geri alınırken hata atıyor. - closed.
- 0015931: [Other] Intranet yönlendirme yapısında, url parametreleri kayboluyor. - closed.
- 0015932: [Other] Başka bir adımın açıklaması script ile değiştirilebilmelidir. - closed.
- 0014575: [Web Formları] Subworkflow tipi akışlar iş akışı başlatma listesinde gözüküyor - closed.
- 0014614: [Other] Information scriptleri (newitem,reminder,repeated,..) bir önceki adımın kullanıcsının adını almaya çalışırken hata atıyor. - closed.
- 0014638: [Forms] Checkboxlist OnInit'ten önce checkboxları oluşturduğundan araya girilemiyor. - closed.
- 0014641: [Security] Windows authenticaiton configurasyonu olan ama User tablosunda kaydı olmayan kullanıcı için hata oluyor - closed.
- 0015374: [FillSchema & FillXml] FillXmlWithSchema task'ı path'leri expand ederek kullanmalı. - closed.
- 0015395: [Web Formları] ObjectList (ör: BoundRepeater) içerisinde combobox'lar item'larını tekrarlıyor. - closed.
- 0015260: [Other] Library ID ve İsmi worklist'ten çekilebilmeli. - closed.
- 0015277: [Delegations] Delegasyon yapılması durumunda gönderilen işler listesinde duplicate kayıtlar gözüküyor. - closed.
- 0015344: [Browser Issues] Gelişmiş arama script hatası veriyor. - closed.
- 0015455: [Forms] Decimal alanda girilmiş değeri silip kaydedince eski değer kalıyor. Ancak 0 yazınca sıfırlanabiliyor. - closed.
- 0015491: [Web Service Integration] Web servis ile ilgili xml üretirken, any tipi için NotImplementedException atıyor. - closed.
- 0015521: [Forms] Form'dan aksiyon seçildikten sonra nereye döneceği url'den belirtilebilmeli. - closed.
- 0015551: [Other] Form gönderildikten sonra iş listesi yerine "formunuz gönderildi" şeklinde bir sayfaya yönlendirilebilmeli. - closed.
- 0015552: [Forms] Metin alanlar için karakter sınırı verilebilmelidir. - closed.
- 0015553: [Forms] BoundRepeater verisi form script'te değişir ise refresh etmiyor. - closed.
- 0015573: [Other] Attachment imzalama eSign ile entegre çalışabilmelidir. - closed.
- 0015575: [Other] DownloadFile task'ı klasör yapısını da oluşturmalıdır. - closed.
- 0015594: [FillSchema & FillXml] SaveSchema task Id Column için bir değer verilmez ise hata atıyor.Otomatik olarak üretmiyor. - closed.
- 0015895: [Form Designer] NodeTemplateEditor'e yeni satır ekleme pozisyonu. - closed.
- 0015663: [Links] startProcess.aspx'te process version (pv) parametresi verilmese de aktif versiyonu bulup çalıştırmalı. - closed.
- 0015759: [Web Formları] Form script ile aksiyon seçilerek form client'ta aksiyon seçilmiş gibi davranabilmeli. - closed.
- 0015855: [Other] Süreci başlatan identity yok ise maillerde hata veriyor. - closed.
- 0015856: [Other] İş listesinde kayıt yok ise, gruplamalarda da kayıt yok mesajı veriliyor - closed.
[32 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.12153 (Released 2010-03-22) View Issues ]
===========================================
- 0013998: [Form Designer] Form script modal dialog yerine tab dokümanı haline getirilmeli - closed.
- 0013542: [Process Designer] Düz süreç xml bilgilerinde search ve replace seçeneği - closed.
- 0014556: [Web Formları] Açılan form delege edildiğinde üzerinde lock kalıyor. - closed.
- 0014560: [File Attachments] jpg uznatılı dosyalar attach edildiğinde ikonu düzgün görünmüyor. - closed.
- 0014563: [Web Formları] İş akışı başlatma sayfası çok yavaş açılıyor. - closed.
- 0014564: [Form Designer] SchemaDialog XPathMapping'lerde bool ve tarih tipi alanlar doğru işlenmiyor - closed.
- 0014569: [Functionality] FillSchemaWithXml xml'de içeriği null olan colonların context üzerinde değişkenlerini oluşturmuyor. - closed.
- 0014570: [Process Designer] Süreç üzerinde yetki verildiğinde admin arayüzünden kayboluyor - closed.
- 0014571: [Web Formları] Xml drop down listeleme işlemlerinde geç kalıyor - closed.
- 0014573: [Web Formları] Schema Dialog için filter verilmediğinde hata oluşuyor. - closed.
- 0014574: [Web Formları] Schema Dialog Görünütlenen değer eğer {Ad} {Kod} gibi yapılır ise hata atıyor. - closed.
[11 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.12086 (Released 2010-03-05) View Issues ]
===========================================
- 0013906: [Search] iş akışı arama sayfasında sayfa düzeni bozuk - closed.
- 0014544: [Agent] Deadline aksiyonu belirlenmemiş tasklarda agent takılıyor - closed.
- 0014547: [Web Formları] Lookup tipi kontroller ekran düzenini bozuyor - closed.
- 0014548: [Web Formları] IdentityPicker modal dialog haline çevirilmeli - closed.
- 0014549: [Web Formları] Lookup tipi kontrollerde boş değer seçilemiyor - closed.
- 0014550: [Web Formları] Communicator entegrasyonu bazı browserlarda hata veriyor. - closed.
[6 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.12073 (Released 2010-03-03) View Issues ]
===========================================
- 0014474: [Form Designer] Schema Dialog içerisinde görüntüleme alanı format olarak değilde, var olan bir alan seçilir ise, çalışmıyor. - closed.
- 0014475: [Form Designer] Bound Schema Dialog içinde eğer görüntüleme alanları ile , mapping alanları çakışır ise hata atıyor. - closed.
- 0014516: [Form Designer] Schema kontrollerinde görüntülenen alan {Alan1} (Kod:{Alan2}) gibi varsayılan .NET formatında olabilmeli. - closed.
- 0014521: [Form Designer] Kontroller üzerinde xpath filterelerde xpath alanları boş verilerek değer null yapılabilmeli. - closed.
- 0014522: [Form Designer] Mapping veya Filter için şema alanları seçimleri alan adı ile değil display name ile kayıt ediliyor. - closed.
[5 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.12068 (Released 2010-03-02) View Issues ]
===========================================
- 0014486: [Form Designer] SchemaDropDown filter belirlerken alan adı listeden seçilmeli - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.12067 (Released 2010-03-02) View Issues ]
===========================================
- 0013908: [Form Designer] IdentityPicker üzerinde user property mapping yapılamıyor. - closed.
- 0014464: [NodeTemplateEditor] NodeTemplateEditor'e filtre verildiğinde, formun önceki datası ile filtre çalıştırılmaktadır. - closed.
- 0014487: [Form Designer] DateTimePicker'da format seçimi yerine tarih tipi seçimi yapılmalı - closed.
- 0014493: [Web Formları] Gelişmiş arama yapılırken süreç seçimi yapılamıyor. - closed.
- 0014494: [Form Designer] SchemaDropdown üzerinde autopostback seçeneği eklenmeli - closed.
- 0013996: [Form Designer] BoundUserProperty obsolete edilerek IdentityMapping yapılacak - closed.
- 0014511: [Form Designer] XPath mapping yapılırken alan isimleri listeden seçilebilmeli - closed.
[7 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.12044 (Released 2010-02-25) View Issues ]
===========================================
- 0014432: [Functionality] İş Adımlarının form verileri (FormData) script içerisine alınabilmeli. - closed.
- 0014437: [Form Designer] IdentityPicker içerisinde key alanı seçilebilir olmalı - closed.
- 0014439: [Other] Sitenin üst kısmında bulunan menü, browser penceresi küçültülürse alt satırlara kırılıyor. - closed.
- 0014460: [Other] İş listesi'ne tıklandığında default tüm bekleyen işlerin görüntülenmesi. - closed.
[4 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.12022 (Released 2010-02-19) View Issues ]
===========================================
- 0014408: [Web Formları] Schema Lookup yerine diyalog pencere kullanana ve filtereleri ve mappingleri işleyebilen bir kontrol gerekli - closed.
- 0014404: [Web Formları] Şema lookup popup ekranında arama kutusu IE7'de bozuk gözüküyor. - closed.
- 0014412: [Web Formları] ConditionalStyle üzerinde verilen isim ekranda görüntülenmeli - closed.
[3 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11994 (Released 2010-02-15) View Issues ]
===========================================
- 0014392: [Web Formları] İş akışı arama sayfasında tarih seçildiğinde local time dedected hatası - closed.
- 0014393: [Form Designer] SchemaDropdown filter içerisinde kriter belirlenemiyor. - closed.
- 0014394: [Form Designer] Expression içerisindeki değerler localize edilemiyor. - closed.
- 0014396: [Form Designer] Şema dropdown yüksekliği IE7'de düzgün gözükmüyor - closed.
[4 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11983 (Released 2010-02-11) View Issues ]
===========================================
- 0014391: [Web Formları] Kullanıcı arama ekranında şirket ve departman filtreleri eklenmeli - closed.
- 0014299: [Web Formları] Information message'lar sayfa readonly iken görüntülenmemeli - closed.
[2 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11966 (Released 2010-02-03) View Issues ]
===========================================
- 0013580: [General] (KADATH) Object reference not set to an instance of an object. - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.11965 (Released 2010-02-03) View Issues ]
===========================================
- 0014370: [Security] Kullanıcının yetkili olmadığı kütüphanedeki süreç ile ilgili kullanıcıya iş gelirse, formu açarken hata alıyor. - closed.
- 0014372: [File Attachments] Eski versiyona ait dosya eklerinde Signatures node bulunamadığından hata veriyor. - closed.
[2 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11957 (Released 2010-02-03) View Issues ]
===========================================
- 0014194: [Agent] Role script'inde boş identity arrayi döndüğünde hata gelmiyor. - closed.
- 0014343: [Web Formları] Windows authentication için adres satırında case sensetive davranıyor - closed.
- 0014365: [Other] Mail konfigürasyonunda yeterli açıklama yok. - closed.
- 0014366: [Web Formları] Form'un üstünde görünen öncelik combo'su her zaman "Düşük" seçili olarak geliyor. - closed.
- 0014367: [Other] EBIFlow'un attığı standart maillerde akışın önceliği mail'in priority'sine set edilmelidir. - closed.
[5 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11911 (Released 2010-01-20) View Issues ]
===========================================
- 0014130: [Form Designer] Form başlığı alanları daha soluk bir renkte olmalı. - closed.
- 0013739: [Web Formları] Aksiyonlar için eski büton tasarımına çevirilecek. - closed.
- 0013079: [Form Designer] Validate Double Range - closed.
- 0013080: [Form Designer] Form designer'da alanlar üzerinde aralık kontrolü şablonu - closed.
- 0013081: [Form Designer] Form designer'da alanlar da zorunluluk kontrolü şablonu - closed.
- 0006958: [Agent] Adımların üzerinde bulunan otomatik bilgiledirme sisteminde herhangi bir exception oluştuğu zaman işlem log a yazılmıyor - closed.
- 0014141: [FillSchema & FillXml] SaveSchemaData task'ı default value'ları kullanmadan kayıt yapıyor. - closed.
- 0013136: [Web Formları] FormPage.RunScript süreç scriptlerini import etmiyor - closed.
- 0014175: [Form Designer] BoundUserProperty bağlı olduğu xpath olmadığında hata veriyor. - closed.
- 0000731: Süreç tasarım ekranında ilk yaratılan adıma rol verilse dahi, rol bilgisi adım kutucuğunda görüntülenmemektedir. - closed.
- 0011618: [Form Designer] Content'ler üzerinde visibility condition tanımlanabilmeli. - closed.
- 0012487: [Xml Script Module] FindIdentity kaldır - closed.
[12 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11874 (Released 2010-01-13) View Issues ]
===========================================
- 0012374: Internal .Net Framework Data Provider error 1 - closed.
- 0013934: [Form Designer] Filtre seçiminde farklı bir bölümden node seçilemiyor. - closed.
- 0013935: [Functionality] Adımların bildirim emailleri eğer adım sahibi birden çok kişi ise , kişi adeti kadar çoklanıyor. - closed.
- 0013541: [Process Designer] Process designer'da rotalar üzerindeki metin yerine notların ilk kısmı alınabilir. - closed.
- 0013936: [Functionality] Emialler içerisinde giden adım linklerinde fazladan "/" bulunuyor. - closed.
- 0013973: [General] FindIdentitiesTask'ı IdentityColumnType özelliğini kaybediyor. - closed.
- 0013992: [Other] Validation template'lerinde geçmiş/gelecek gün kontrolleri hatalı. - closed.
- 0014028: [Unplanned Feature] İş Adımlarına (WorkItems, View virtual dir) ve Dosyalara (FileAttachments) sisteme giriş yapmadan erişim olmalı. - closed.
- 0014031: [Security] EBIFlow web kısmına login yapılmadan girişi anahtarı sağlayan bir task olmalı. - closed.
- 0014042: [Agent] Timer job ile akış başlatılır ise, akış oluşmuyor. - closed.
- 0014079: [Form Designer] FormScript'de fonksiyonlar kullanılamıyor. - closed.
- 0014084: [Form Designer] MasterDetail içerisinde toplamı gösterildiğinde tekrar kapatılamıyor - closed.
- 0014090: [Form Designer] GetSectionState section tanımlı olmadığında exception atıyor - closed.
- 0014103: [Agent] XmlScript module içerisinde hata olduğunda hata detayı gözükmüyor. - closed.
[14 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11848 (Released 2010-01-07) View Issues ]
===========================================
- 0013691: [Process Designer] Yeni süreç ağacında DefaultForm atama işlemi yapılamıyor. - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.11837 (Released 2010-01-06) View Issues ]
===========================================
- 0014001: [Other] Alt akışa ait data kilitlenemiyor. - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.11806 (Released 2009-12-30) View Issues ]
===========================================
- 0013909: [Web Formları] Validation hata mesajlarında hatalı alanlar tam görüntülenemiyor. - closed.
- 0013325: [Form Designer] Schema dropdown'da copy paste edildiğinde Display alanı hatalı - closed.
- 0013918: [Other] Şema lookup kontrolü ile açılan pencerede arama işlemleri kullanıcıya zor gelmektedir. - closed.
- 0013773: [Form Designer] Numerik kontrol de boş değerler için varsayılan 0 yerine boş kalabilmeli. - closed.
- 0013781: [Web Formları] Master Detail başlıkları dağınık görünüyor. - closed.
- 0013782: [Form Designer] Filtreli comboboxlarda node monitorleme çalışmıyor. - closed.
- 0013794: [Agent] Originator null olduğunda agent reminder mesajı gönderirken hata veriyor. - closed.
- 0013796: [Agent] Deadline tarihi geçmiş ve hataya düşmüş iş devam ettirildiğinde selectedaction invalid hatası geliyor. - closed.
- 0013799: [Form Designer] Master Detail kolonları yatay olarak sağa-sola yaslanabilmelidir. - closed.
- 0013800: [File Attachments] Attachments kontrolünde çıkan açıklama alanı küçültülmelidir. - closed.
- 0013807: [Xml Script Module] Validation Script Template'lerinde hata var. - closed.
- 0013857: [Form Designer] Form özellikleri sayfası görüntülenirken hata oluşuyor. - closed.
- 0013886: [Form Designer] GetSectionState task'ı lazım - closed.
- 0013889: [General] System Variables kayıt edilemiyor. - closed.
- 0013822: [Localization] Localization support for javascript ajax and supporting aditional cultures - closed.
- 0013890: [Form Designer] MasterDetail tipi kontroller için filtre belirtebilme - closed.
- 0013904: [Form Designer] IdentityPicker içerisinde key olan alanın display değerini güncelelmiyor. - closed.
- 0013907: [Form Designer] Default değer verilen dropdown alanlarında display alanı form ilk açıldığında güncellenmiyor. - closed.
- 0013917: [Other] Ana Sayfa'da "Başlatılan" ve "Gönderilen" işler altında bekleyen kişinin yanındaki kum saati'nin tooltip'i hatalı. - closed.
- 0013539: [Web Service Integration] Bekleyen iş akışı adımlarını web servis çağrısı ile devam ettirebilmek gerekiyor. - closed.
- 0013644: [Functionality] XMl olmadan schemaya kayıt atılabilmeli - closed.
- 0013646: [Web Formları] BoundRepeater larda row datacontainerlar section atamıyor. - closed.
- 0013647: [File Repository] Access Control kadırılacak. - closed.
- 0013540: [Form Designer] BoundUserProperty bağlı olduğu node değeri değiştiğinde refresh olmuyor - closed.
- 0013648: [File Repository] Aynı anda 2 dosya birden okunamıyor (bknz ReadFileTwiceSameTime) - closed.
- 0013650: [Agent] İş sonrası script çalıştıktan sonra "form data" yeniden kayıt edilmeli. - closed.
- 0013651: [Form Designer] Form Designer ile hazırlanan sayfanın kök div'inde style içinde iki tane ; geçiyor. - closed.
- 0013664: [Form Designer] NodeTemplateEditör kontrollerinde değişiklik olduğu zaman tüm sayfanın refresh edilebileceği yapı. - closed.
- 0013670: [Agent] Bilgilendirme mesajlarında hata olduğunda hata gözükmüyor - closed.
- 0013710: [User Task] Rol scriptlerinde kullanmak üzere cross match yapacak bir script task'ı gerekli. - closed.
- 0013738: [FillSchema & FillXml] Şema taskları üzerinde şema adı için seçim listesi - closed.
- 0013747: [Usability] FindUser ve User taskları üzerindeki Property liste üzerinden seçilmeli - closed.
- 0013769: [Installation] Thema değişikliklerinin upgrade sırasında ezilmemesi için gerekli değişiklikler. - closed.
- 0013776: [FillSchema & FillXml] SaveSchemaData taskları id değerini kabul etmiyor. - closed.
- 0013779: [Form Designer] BoundRepeater designer içersinde resize olmuyor (default size a geri dönüyor) - closed.
- 0013780: [Web Formları] Web sitesi üzerinde logo yada diğer değişiklikleri yapmak için customization imkanı - closed.
- 0013645: [Form Designer] Tabloların hücrelerindeki içerik dikey olarak en üste hizalanmalı. - closed.
[37 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11651 (Released 2009-12-02) View Issues ]
===========================================
- 0013479: [Process Designer] Süreçler listesinde kapatılırken kaydedilsin mi sorusuna hayır densede kaydediyor. - closed.
- 0013537: [Form Designer] Form Designer sadece 'form' validasyon grubu için ValidationSummary kontrolü yaratıyor. - closed.
- 0012555: [Form Designer] MasterDetailde kolon sırası ayarlanabilmeli. - closed.
- 0013416: [MasterDetailView] Master detail özellikleri ekranında tamam bütonunda kolon seçenekleri kayboluyor. - closed.
- 0013533: [Form Designer] Form script içerisinde form verisi üzerinden seçim yapılamıyor. - closed.
- 0013534: [Form Designer] Doğrulama kuralı üzerinde form verisinden seçim yapılamıyor. - closed.
- 0013536: [Form Designer] MasterDetail kolon seçim listesi üzerinde ad değiştirilemiyor. - closed.
[7 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11632 (Released 2009-12-01) View Issues ]
===========================================
- 0013493: [Process Designer] Süreç versiyonları listesinde kütüphane değiştirildiğinde liste yenilenmiyor. - closed.
- 0013494: [Process Designer] Süreç ağacı paneli kapatıldığında tekrar açılamıyor. - closed.
- 0013529: [Form Designer] Contentlerin görünürlüğü (visibility_condition) xpath , xtest leri le kontrol edilebilmeli. - closed.
- 0013530: [Web Formları] Schema lookup popup içerisinde kriterya olan kolon listesi seçimi uygulamıyor. - closed.
- 0013527: [Process Designer] İş akışı menüsündeki Akış verisi seçeneği çıkıyor - closed.
- 0013531: [Form Designer] ContentFlow (Akış Düzeni) içeriklerde kolon adeti seçilebilmeli. - closed.
[6 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11609 (Released 2009-11-25) View Issues ]
===========================================
- 0013461: [Form Designer] Free Layout her seferinde yüksekliğini resetliyor. - closed.
- 0013470: [Process Designer] Organizasyon seçimde Vazgeç denilse de şablon ekleniyor. - closed.
- 0013474: [File Attachments] Dosya eklerinde 2. kez download edildiğinde hata oluşuyor. - closed.
- 0013475: [Process Designer] Süreçlerde seçim yapılmadığında versiyon listesi boş gözüküyor - closed.
- 0013478: [Xml Script Module] XMLScript tipi adımlarda form verisi değişmiyor (kayıt edilmiyor). - closed.
- 0013480: [File Attachments] FileAttachments kontrolü her zaman imzalama seçeneklerini gösteriyor. Opsiyonel olmalı. - closed.
- 0013482: [Other] StartWorkflow Task'ında ilgili süreç/task bulunamazsa atılan hata mesajı hatalı. - closed.
- 0013483: [Process Designer] Workflow class'I üzerinde Id bilgisi yok. - closed.
- 0013485: [Other] DownloadFile task'ı eklenmesi - closed.
- 0013487: [File Attachments] Script ile dosya uplad/delete edecek tasklar sağlanmalı. - closed.
[10 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11529 (Released 2009-11-12) View Issues ]
===========================================
- 0013439: [Web Formları] ControlHelper.FindControl kendi içerisindeki kontrollerde arama yapmıyor - closed.
- 0013440: [Web Formları] Mobil imza ile giriş - closed.
- 0013452: [Web Formları] SMS ile login olma - closed.
- 0013457: [Form Designer] Repeater kontrolünün XPath'inde filtre kullanımı. - closed.
- 0013458: [Localization] Kullanıcı Adı / Şifre ile girişte lokalizasyon hatası. - closed.
- 0012549: [Agent] Akış hataya düştüğünde kütüphane belirtilmemiş - closed.
- 0013418: [Form Designer] Form üzerindeki content'ler üzerinde stil belirlenebilir olmalı - closed.
- 0013426: [Web Formları] mobil imza kullanılmayan yerlerde dosya eklerinde mobil imza seçeneği çıkıyor - closed.
- 0013462: [Xml Script Module] StartWorkflow Task'ı script modül'de register edilmemiş. - closed.
- 0013463: [Other] OTP ile SMS göndermede kullanıcı bulunamadı ise mesaj gidiyor. - closed.
- 0013464: [Other] Scriptler üzerinde base olacak şablonlar üretilecek. - closed.
[11 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11419 (Released 2009-10-28) View Issues ]
===========================================
- 0013354: [Form Designer] Fill layout içerisinde sıralama yapılamıyor - closed.
- 0013372: [Functionality] Instance araması yapılırken Durum sütunu yok - closed.
- 0013373: [Functionality] Adım arama listesinde durum sütunu yok - closed.
- 0013420: [Form Designer] Form designer üzerinde iç içe grid yada master detail kontrolleri kullanılamıyor. - closed.
- 0013383: [Web Formları] UpdatePanelContainer sürekli olarak DataContainer node'larını güncelliyor - closed.
- 0013403: [Web Formları] BoundDropDown list'lerde display alanı güncellenmiyor - closed.
- 0013404: [NodeTemplateEditor] Editor üzerindeki validation'lar çalışmıyor. - closed.
- 0013413: [Directory Monitoring] StartInfo dosyasında guid tanımları geçiyor - closed.
- 0013414: [Web Formları] Şema seçim listesinde tablo düzeni bozuk çıkıyor - closed.
- 0013415: [Process Designer] Rotalar üzerinde kural olması durumunda görüntülenirken anlaşılamıyor. - closed.
- 0013419: [Web Formları] Diğer sayfasında iş listesi link'i iş akışı başlat penceresini gösteriyor - closed.
[11 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11372 (Released 2009-10-20) View Issues ]
===========================================
- 0013358: [Form Designer] Birbirini filtreleyen drop down'larda mapping'ler düzgün çalışmıyor - closed.
- 0013368: [Web Formları] Arama yapıldığında Created durumundaki iş adımları listeleniyor - closed.
- 0013381: [Web Formları] BoundExpression'da Expression özelliği verilmediğinde hata - closed.
- 0013382: [Process Designer] FormDataContainer'larda nested yapılar kurulamıyor. - closed.
- 0013393: [NodeTemplateEditor] Node Template editor satır eklemek için tüm sayfanın valid olmasını bekliyor - closed.
- 0013394: [Web Formları] Dosya ekleri üzerinde dijital imza desteği - closed.
- 0013395: [Xml Script Module] Modül tipi tasklarda form data kaydedilmiyor - closed.
- 0013396: [File Repository] Dosya cacheleme opsiyonel olmalı - closed.
- 0012079: [Xml Script Module] Süreç üzerindeki scriptlerde form navigator akıştaki root node'u göstermiyor. - closed.
- 0013402: [Process Designer] FormData ekranında form üzerinde veriler düzenlenemiyor. - closed.
- 0013152: [Other] FileAttachments - Boşluk içeren dosya isimlerinde sorun. - closed.
- 0013299: [Web Formları] Ana sayfada gönderilen işlerdeki kullanıcı adı atanan kullanıcı adı değil - closed.
- 0013301: [Web Formları] Ana sayfadaki iş adımları belirsiz sırada - closed.
- 0013302: [Form Designer] Kullanıcı şirket yada departman bilgileri görüntülendiğinde xml içerisinde sadece adı geçiyor. - closed.
- 0013311: [User Task] User task'ı yanlış hata mesajı veriyor - closed.
- 0013357: [Form Designer] Tüm checkbox'larda metin ile seçim kutusu yapışık - closed.
[16 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11215 (Released 2009-09-24) View Issues ]
===========================================
- 0013083: [Form Designer] Form designer'da table layout hazırlanacak - closed.
- 0013163: [Process Designer] Web servislerinden veri deseni çıkartılabilmeli ve çağırabilmeli. - closed.
- 0013169: [Web Formları] Şifre hatırlatma ve değiştirme işlemleri için arayüzler - closed.
- 0013205: [Web Formları] İş listesinde seçili olan filtre ekranda belirgin değil - closed.
- 0013206: [Web Formları] web url configuration parametresi yanlış hazırlanıyor - closed.
- 0013210: [Web Formları] Ana sayfadaki gelen işler listesindeki linkler çalışmıyor - closed.
- 0013224: [Agent] Deadline zamanı verilir ancak aksiyon tanımlanmaz ise işler agent tarafından işlenmiyor. - closed.
[7 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11153 (Released 2009-09-11) View Issues ]
===========================================
- 0010610: [Agent] Rolü Gruptan alan adımlarda wflWorkListWorkItems tablosuna bir WorkList e aynı WorkItem ile 2 kayıt atıyor. - closed.
- 0013084: [Form Designer] Form designer'da free layout hazırlanacak - closed.
- 0013141: [Reports] Farklı şemalara ait alanlardan filtre yapılamıyor. - closed.
- 0012136: [Delegations] İş adımı iki farklı kişiye atandığı durumda veritabanında hata oluşuyor. - closed.
- 0012741: [Agent] Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.wflWorkListWorkItems' with unique index - closed.
- 0012244: [Form Designer] Form arka plan rengi değiştirilebilir olmalı - closed.
- 0013166: [Form Designer] UserProperty gibi bazı alanlar kopyalanıp yapıştırılamıyor. - closed.
- 0013167: [Form Designer] Serbest içerikde yeni alan pozisyonu hatalı - closed.
- 0013174: [Functionality] Artık kullanılmayan Organization projesi build'den çıkarılmalı - closed.
[9 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.11034 (Released 2009-08-25) View Issues ]
===========================================
- 0012584: [Web Formları] Dinamik dropdown - closed.
- 0011809: [Planned Feature] web servisi ile iş başlatma - closed.
[2 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.10973 (Released 2009-08-18) View Issues ]
===========================================
- 0012914: [Forms] BoundSchemaDropDown gösterilecek değer formatlarken exception atıyor. - closed.
[1 issue]

EBIFlow 2 - 2.0.9718 (Released 2009-03-26) View Issues ]
==========================================
- 0001419: BrowseTableTask ında template path verilmediğinde kolon degerlerine erişilemiyor. - closed.
- 0012644: [Web Formları] FileAttachments kontrolü IE7 de eklenen dosyanın full path'ini görüntülüyor. - closed.
- 0011828: [Process Designer] Module tasklarında adım durumu menüsü aktif ve exception atıyor - closed.
- 0011818: [Other] Süreç üzerinde ki İşlemde CauseValidation seçmesemde Formun ValidateFormu çağrılıyor. - closed.
- 0000974: Delegasyon sayfasında bulunan Banner başlığı yanlış yazılmıştır. - closed.
- 0010767: [Agent] ASP.Net için hata raporlama yapılmalı. - closed.
- 0012757: [Other] HR Şema paketi upgrade'lerde sorun yaratıyor. - closed.
- 0012758: [Web Formları] Form designer ile eklenen kullanıcı notları kontrolünde hata! - closed.
- 0007126: [Usability] İş adımı boyutu - closed.
- 0011143: Web arayüzü açıkken servis kapatılınca offline sayfası yerine hata mesajı geliyor. - closed.
- 0012124: [History] History ekranı düzgün kullanılamıyor. - closed.
- 0011186: [Functionality] Delegasyon kısmında; - closed.
- 0012525: [Form Designer] form scriptte fillschema taskını kullanınca bu hata geliyor. - closed.
- 0012550: [Usability] Form verisi arayüzü tamam bütonuna tıklanınca kapanmıyor. - closed.
- 0012574: [Form Designer] Form designer'da post back yapılırken hata oluşuyor. - closed.
- 0010770: Postback sonrasında oluşan hatalar kullanıcıya gösterilmiyor. Javascript'de hata olarak gözüküyor. - closed.
- 0000597: [Planned Feature] Tarihçe ekranında akışın o an kimde beklediğinin de görüntülenmesi. - closed.
- 0012636: [Reports] Raporlar sayfası kütüphane bazlı listeleniyor. - closed.
- 0012634: [Unplanned Feature] Raporlarda görülmesi istenmeyen kolon silme problemi - closed.
- 0012561: [Process Designer] Aksiyonlar üzerinde akışı ileri mi geri mi yönlendireceğine dair ipucu verilmeli - closed.
- 0000080: [Definition] Action'larda order belirtilemiyor - closed.
- 0000082: [Forms] Form Parametreleri - closed.
- 0000083: [Planned Feature] Parameters permission - closed.
- 0000433: ProcessingInfo serialization - closed.
- 0001079: [Planned Feature] Default sayfasında performans iyileştirmesi - closed.
- 0001142: [Planned Feature] Aynı workitem açıldığında farklı locklar açılıyor. - closed.
- 0001033: [Planned Feature] Alt akışlarda delegasyon kontrolü yapılmıyor - closed.
- 0001034: [Planned Feature] Form imzalandığında gösterilen mesaj localize edilmiyor. - closed.
- 0001051: [Planned Feature] Subworkflow (Test mode, Checking of last workitem and serialization of subworkflowstartinfo class) - closed.
- 0000799: [Planned Feature] Alt akışlar başlatıldıgında kişiye mail gitmiyor - closed.
- 0001066: [Planned Feature] ModuleContext üzerindeki çağrılar Processor üzerindeki transaction'ı kullanmıyor. - closed.
- 0000823: [Planned Feature] İşler baskasına gönderildiginde hata alınıyor. - closed.
- 0000824: [Planned Feature] İş Listesine form no nun eklenmesi - closed.
- 0000825: [Planned Feature] İş Listesine Yeniden Gönder özelliginin eklenmesi - closed.
- 0000869: [Planned Feature] Hatalı akışların listelenmesi için arama fonksiyonu - closed.
- 0000870: [Planned Feature] Aktif işlerin listelenmesi için arama - closed.
- 0000882: [Planned Feature] Organizasyon -> Çalışanlar tablosunda telefon ile mail adresi alanlarının hatalı çalışması. - closed.
- 0001143: [Planned Feature] Form üzerinde işlem yapılsa bile lock kendiliğinden kaldırılıyor. - closed.
- 0001144: [Planned Feature] Expire olmuş locklar için özel exception - closed.
- 0000889: [Planned Feature] Akış no ile arama - closed.
- 0000890: [Planned Feature] İşler tabın'da arama bütonu Label_Search gözüküyor. - closed.
- 0000906: [Planned Feature] Tarihçede bekleyen işlerin kimde beklediğinin de görüntülenmesi - closed.
- 0000908: [Planned Feature] Tarihçe ekranında görüntülenen tarih zaman bilgileri local time'a cevrilerek gösterilmiyor. - closed.
- 0000909: [Planned Feature] Listelenen işlerin tarihçesinin de gösterilmesi - closed.
- 0000910: [Planned Feature] Gönderilenler listesinde filtreleme kullanıldığında tüm akışlar listeleniyor. - closed.
- 0000912: [Planned Feature] Grid ve MasterDetail için yeni satır eklendiğinde eski değerler korunmuyor. - closed.
- 0000915: [Planned Feature] ParameterDropDown kontrol'u iki kez DataBind'ı çağırıyor. - closed.
- 0000916: [Planned Feature] Bağlantı problemi oluştuğunda hata ekranı düzgün gösterilmiyor. asp.net crash ediyor. - closed.
- 0000917: [Planned Feature] Organizasyon üzerinde yönetici tanımlanmadığında runtime hatası alınıyor. - closed.
- 0000921: [Planned Feature] Logoff yapılamıyor - closed.
- 0000926: [Planned Feature] Açılış sayfasında iş listesinin genel görünümünün gösterilmesi - closed.
- 0000928: [Planned Feature] Tarihçe sayfasında url düzeltmesi - closed.
- 0000931: [Planned Feature] Formlar üzerindeki tarihçe link çalışmıyor - closed.
- 0000938: [Planned Feature] xml içerisindeki TemplateNode üzerinde guid attribute var ise tekrar aynı attribute u yaratmaya çalışıyor. - closed.
- 0000944: [Planned Feature] Control içerisinde script taskı çalıştırılabilmelidir - closed.
- 0000950: [Planned Feature] Sunucu işlemlerinin izlenebilmesi için log sistemi gerekli. - closed.
- 0000210: [Planned Feature] Yeni process tanımlandığında... - closed.
- 0000993: [Planned Feature] Formlarda kullanmak için Bound Html editor - closed.
- 0001249: [Planned Feature] Grid üzerinde dinamik user control load. - closed.
- 0000994: [Planned Feature] Boş form data üzerinde processing info yazılmıyor. - closed.
- 0001250: [Planned Feature] Grid üzerinde gruplama imkanı - closed.
- 0000995: [Planned Feature] FormData üzerinde xpath tabanlı kilitleme - closed.
- 0001263: [Planned Feature] NodeTemplateEditor tipi kontroller satır eklendiğinde tüm sayfayı güncelliyor. - closed.
- 0001264: [Planned Feature] NodeTemplateEditor Template node üzerinde Guid attribute'ini tanımlıyor. - closed.
- 0001265: [Planned Feature] Ajax ile yapılan güncellemelerde progress penceresi her zaman gözükmüyor. - closed.
- 0001271: [Planned Feature] Default sayfasında url içerisinde karakter encoding hataları - closed.
- 0000802: [Planned Feature] Sistemsel olarak gönderilen mail ların geliştirilmiş olan Mail Task'ı ile entegre calısması. - closed.
- 0000827: [Planned Feature] Notify class'ında equals yanlış çalışıyor. - closed.
- 0000862: [Planned Feature] Imzala dendiğinde WorkItemException oluşuyor. - closed.
- 0000877: [Planned Feature] IModuleContext arayüzünü kullanan script taskları client tarafında kullanılamıyordu. - closed.
- 0000891: [Planned Feature] XmlScriptModule is required to select an action when an exception occurs. - closed.
- 0000898: [Planned Feature] Module tipi task'lar için script tanımı process üzerine alınacak. - closed.
- 0001039: [Agent] Baslangıc Task larında form sakla yapıldıgında adımın rolü hesaplanamıyor ve akıslar hataya düsüyor. - closed.
- 0001040: Şema verisi ile Xml (FormData) verisini birbirine dönüştüren yapı lazım. - closed.
- 0000793: [Planned Feature] Schema lara form üzerinden erişilemiyor - closed.
- 0001057: Gönderilenler listesinden bir forma girildiginde form diger kullanıcılar icin lock lanıyor. - closed.
- 0001379: FormDataEditor'de bazen tree içindeki bölüm node'una tıklanınca gelen hatalar. - closed.
- 0001380: [Other] Ebiflow derlenemiyor. (Mevcut build. 3276) - closed.
- 0001644: [Localization] Kullanıcı'nın dil seçimine göre sayfa dilinin değiştirilmesi. - closed.
- 0001137: [Localization] DataSchema'daki veri lokalizassyonu'na uyum. - closed.
- 0001396: XML'den veri alıp listeleyebilen dropdown. - closed.
- 0001405: GetParameter Task için comparison eşitlik dışında çalışmıyor. - closed.
- 0001407: [Planned Feature] Agent iş yaparken iş listesi listelenirken sql deadlock oluşuyor. - closed.
- 0000914: [Planned Feature] Yeni process tanımlandığında formData alanında yeni alanlar tanımlanamıyor. - closed.
- 0001430: [Planned Feature] Dynamic grid içerisinde dropdownlar hatalı - closed.
- 0001431: MasterDetail kontrolü için footer row özelliğinin eklenmesi - closed.
- 0001432: GetSchemaData Task EBI.Client üzerinde kullanıldıgında parse veya compile edemiyor. - closed.
- 0001436: [Other] NodeTemplateEditor aspx te RootXPath hatalı verilmişse null reference exception atıyor. - closed.
- 0001462: Icice gridler oldugunda icteki grid node larını bulamıyor. - closed.
- 0000487: [Planned Feature] FormData içerisinde yazılan ProcessingInfo'de Instance Id yazılmalı. - closed.
- 0001035: Delegasyon atamalarında sürec yada task secilmediginde delegasyon aktif olmuyor. - closed.
- 0001054: Manuel olarak delegasyon yapıldıgında adımın bitiren kişi yeni atanan kişi olarak gözüküyor. - closed.
- 0000567: İş Listesi sayfası düşük çözünürlükte (ya da window resize edildiğinde) bozulmaktadır - closed.
- 0001088: MasterDetailView in editörünün istenince görüntülenebileceği, gizlenebileceği fonksiyonlar lazım. - closed.
- 0001347: NodeTemplateEditor'de editör'ün görünür olup olmayacağı public olarak dışarı açılmalı. - closed.
- 0000590: Delagasyon atanmak istendiğinde runtime hata alınmaktadır. - closed.
- 0000848: GetSchemaData taskı eklendi. - closed.
- 0000849: [Browser Issues] Printpage control has an unexpected behaviour in IE before closing. - closed.
- 0001372: TemplateNodeEditor XMLUpdate duplicates attribıutes on nodes. - closed.
- 0000605: Özel Sayfalar : yeni bir özel sayfa adı girilen input alanda karakter sınırlaması bulunmamaktadır. - closed.
- 0000606: [Localization] Özel Sayfalar ekranının başlığı İngilizce görüntülenmektedir. - closed.
- 0000864: [Agent] Bilgilendirme Mail'ı gönderirken alınan hataların akışın devamını engellememesi - closed.
- 0001378: [Usability] SchemaDropDown'da kriterlerde hatalı alan ismi verilmiş ise 'null reference exception' geliyor. - closed.
- 0000875: [Agent] Agent çalışırken iş akışı hatası olursa diğer iş adımları işlenmiyor. - closed.
- 0000641: [Usability] Süreç versiyonu üzerinde aktif versiyon geri alma özelliği olduğu halde belirtilmemiştir. - closed.
- 0001418: MasterDetail veya Grid kontrolünde default atanan degerler çalışmıyor. - closed.
- 0000911: [Other] Alınan sayfa çıktılarındaki fontların daha ufak olması - closed.
- 0000660: Akış tasarımı yapılıp kaydedilirken, herhangi bir aksiyona bağlı olmayan adımların kontrolü yapılmamaktadır. - closed.
- 0000663: Aksiyon sağ tık menüsünden açılan özellikler ekranında, adı alanı boş bırakılabilmektedir. - closed.
- 0000666: Aksiyon sağ tık menüsünden açılan özellikler ekranında, talimatlar alanında karakter sınırlaması bulunmamaktadır. - closed.
- 0000932: Şema listesinin client'tan sunulmasının iptali ve yeni filtreli şema kontrolünün sunumu. - closed.
- 0000199: EBIFlow Ana sayfası boş gelmemelidir. - closed.
- 0000716: Adım Özellikleri ekranı Notlar sekmesinde mesaj alanında karakter sınırlaması bulunmuyor. - closed.
- 0000721: Form özellikleri ekranında form adının girileceği alanda karakter sınırlaması bulunmuyor - closed.
- 0001001: Windows Client'da delegasyon yapılmak istendiğinde process ve task dropdownları boş geliyor. - closed.
- 0001018: Akışlar için tanımlanan delegasyonlar çalışmıyor. - closed.
- 0000630: Boş bırakılan alan adı tanımlaması için verilen uyarı popup ekranı görüntülendiği halde yeni alan yaratılmaktadır - closed.
- 0000638: [Localization] Süreç özellikleri üzerinde "Genel" sekmesinde bulunan süreç adı input alanının ismi İngilizce görüntülenmektedir. - closed.
- 0000678: Adım silme işleminde onay bulunmamaktadır. - closed.
- 0000699: Adım Özellikleri ekranı Termin sekmesinde mesaj alanında karakter sınırlaması bulunmuyor. - closed.
- 0000515: Tarihçe'de adım üzerinde yazım yanlışı : "Uzerinde Calısılıyor" yazmaktadır. - closed.
- 0000523: Tarihçe de adımlarda gösterilen karakterler uzunluk sebebiyle yanlış gösterilebilmektedir. - closed.
- 0000374: Error aspx e yonlendirilen teklif formu, Ajax State'ini kaybettiği için State Corruption hatası alınıyor - closed.
- 0000391: Arama fonksiyonu kaldırılmalıdır. - closed.
- 0000392: [Usability] Teklif Formu Çözüm ve Öncelik comboxlarında listelenen değerler sıralı olmalıdır. - closed.
- 0000150: [Usability] Yazdırılabilir sayfadan kolay yazdırabilmek için buton eklenebilir. - closed.
- 0000151: Yazdırılabilir sayfa read-only gelmemektedir - closed.
- 0001710: Asenkron olarak başlatılan alt akışlara yeni bir Form numarası verilsin. - closed.
- 0000479: [Localization] Onay adımlarının bitiş tarihi sunucu saatine (UTC) göre gösterilmektedir. GMT+2 yr göre gösterilmesi sağlanmalıdır. - closed.
- 0000480: [Usability] Her seçilen iş için pencere, sayfa başına konumlanmaktadır. - closed.
- 0000481: Gönderilenler listesinde bulunan herhangi bir iş seçildiğinde EBIFlow menüsü görüntülenmemektedir. - closed.
- 0000492: Tarihçe de gösterilen henüz başlamadı durum ifadesi "Henüz baslamadı" olarak gösterilmektedir. - closed.
- 0000756: İş Listesi sayfasında "Gönderilenler" bölümünde "Bu hafta" sayfasında formlar listelendiği halde "Tümü"'ye tıklanın - closed.
- 0001090: [Planned Feature] Alt akışlarda Instance number tekrar kullanımı - closed.
- 0001668: [Planned Feature] Akış başlatılırken hata oluşursa hata detayı gösterilmiyor. - closed.
- 0001677: [Planned Feature] WorkItem iş listesinde olmasada gidenler listesinde görüntülenmeli - closed.
- 0001686: BoundDateTime kontrolüne boş olabilme özelliği eklenecek. - closed.
- 0001697: [Planned Feature] Parametreler Obsolete yapılacak. - closed.
- 0001704: Kütüphane tanımlanmadığında Süreçler listesinde hata - closed.
- 0001705: Tanımlı kütüphane bulunmadığında işler penceresinde hata - closed.
- 0001712: [Agent] Agent hatalarının hata raporlama üzerinden gönderilmesi - closed.
- 0001717: Logon ekranında farklı imajlar gösterilmesi gerekli - closed.
- 0000244: [Agent] Başlatıp gönderilmeyen işler - closed.
- 0006913: İş Listesinde Aç bütonu - closed.
- 0006927: Process designer'da yeni task yaratıldığında otomatik aksiyon tanımlanması gerekli. - closed.
- 0006937: Rota Tanımı - closed.
- 0006947: Delegasyon verilmiş kullanıcıda iş akışı başlatırken hata - closed.
- 0006948: Adım silindiğinde akış tasarımı bozulmamalı. - closed.
- 0006949: [Usability] Tarihçe ekranında link'ler düzenlenebiliyor. - closed.
- 0006950: Initiator tipi tasklar için Module özellikleri gösteriliyor. - closed.
- 0006959: Tarihçe ekranında tarihçe grafiği görüntülenmiyor - closed.
- 0006983: [Agent] Arama alanlarında Tarih tipi kullanıldığında iş akışında hata oluşuyor. - closed.
- 0006984: [Unplanned Feature] Akış içinde gönderilen maillerde opsiyonel olarak otomatik giriş yapılmasını sağlayacak bir entegrasyon gerekli. - closed.
- 0007000: [Usability] Başkasında bekleyen iş adımını kullanıcı açıp gönderdiğinde hata oluşuyor. - closed.
- 0001674: SchemaDropDown ın sort özelliği çalışmıyor. - closed.
- 0001701: [Database] Arama alanları guid tipindeki alanlar için çalışmıyor. - closed.
- 0006835: [Other] BoundLiteral'ile tarih gösterimi - closed.
- 0001716: Formlara dosya upload download edilebilmeli. - closed.
- 0001718: [Usability] EBIFlow servisi kapatıldığında web sitesinde exception veriyor. - closed.
- 0001719: Gönderilenler listesinde Instance State Active olanlar görüntülenmeli - closed.
- 0006889: Delegasyon listesinde forward kopyalama - closed.
- 0006894: Kullanıcı formları cache üzerinden geliyor. - closed.
- 0006895: WorkItem üzerinden debug desteği - closed.
- 0006908: Filtre değerleri ilk aramada çalışmıyor, ikinciden itibaren çalışıyor. - closed.
- 0004356: Dışardan başlatılan workitemlarda email mesajı gitmiyor. (Bknz EBI.EBIFlow.Server.ExternalStartIInfo) - closed.
- 0004357: Instruction da 1 den fazla xpath sorun oluşturuyor. - closed.
- 0006661: [Usability] İş listesi filtreler için kolaylık - closed.
- 0001828: [Planned Feature] EBIFlow logosunun gözükmesi istenmediği durumlarda boş bir form master kullanılmalı. - closed.
- 0001830: Alt akışlar başlatılırken eğer veri olarak düğümün kendisi kullanılır ise ("." seçimi) veri döküman kökünü al� - closed.
- 0001840: [Unplanned Feature] EBIFLOW server üzerinde agent ister ise kapatılabilmeli. - closed.
- 0006739: WorkList sayfasında cookie yoksa hata veriyor. - closed.
- 0006747: [Unplanned Feature] İş adımlarının isimleri ve talimatları prework üzerinde değiştirilebilmeli. - closed.
- 0006754: [Usability] SchemaSearchResults şema ismini yanlış alırsa null ref. exception atıyor. - closed.
- 0006782: Form açıldığında üstteki toolbar bütonları yanlış adresi gösteriyor. - closed.
- 0004488: [Usability] Şema tasklarında anlaşılır hatalar atılmalı. - closed.
- 0006808: Reminder gönderimi sırasında work item bilgileri script'e geçilmiyor. - closed.
- 0006809: [Usability] WorkItem hatası oluştuğunda hatalı akışı bulmak için InstanceNumber bildirilmeli. - closed.
- 0006651: [Unplanned Feature] Reminder gönderilirken utc tarih kullanılmadığı için hata atıyor. - closed.
- 0006652: Reminderlar hata veriyor - closed.
- 0006653: [Usability] Form üzerinde hata olması durumunda form'un state'i kayboluyor. - closed.
- 0006654: [Usability] İş listesinde seçilen filtre kalıcı olmalı. - closed.
- 0006655: [Usability] İş listesindeki iş adımlarının gruplanabilmesi - closed.
- 0001797: Default.aspx sayfasındaki genel görünümde gelenler için gönderilen ikon yanlış çalışıyor. - closed.
- 0007430: BoundLİteral kontrolü xml den aldığı UTC tarihi ve zamanı lokalize etmeden sadece formatlayark gösteriyor. - closed.
- 0001802: [Other] Arama alanı xml de yoksa, argument null exception atılıyor. - closed.
- 0001804: [Browser Issues] İş listesi gibi ekranlarda pencere boyutu ufak ise liste aşağı kayıyor. - closed.
- 0001819: [Unplanned Feature] Performance Counters tanımları için yetki olmadığında exception alınıyor. - closed.
- 0007719: Delegasyon varken başlatılan akışlarda hata var - closed.
- 0007721: [Other] MasterDetailView de edit edilen row'un Id si her kayıtta değişiyor. - closed.
- 0004138: [Unplanned Feature] Reminderlar hata veriyor - closed.
- 0001844: [Unplanned Feature] Form'lar üzerindeki xml bilgisi web uygulaması yerine sürecin test mode olup olmadığına göre gösterilmeli. - closed.
- 0001845: [Unplanned Feature] Web arayüzünde Web.Config dosyası Web.Global.Config olarak adı değiştirilmeli - closed.
- 0001846: [Unplanned Feature] SystemOffline sayfası nda form tag'i olmadigindan hata veriyor. - closed.
- 0001850: [Unplanned Feature] Kullanıcılara email giderken giden kullanıcının identity değeri mesaj scriptine değişken olarak geçilmeli. - closed.
- 0001851: [Agent] Directory watch ile iş akışı başlatılırken hata olursa servis kapanıyor. - closed.
- 0007770: Kütüphane değiştirildiğinde hata oluşuyor. - closed.
- 0007771: İş akış başlat ekranında aktif olmayan versiyonlar listeleniyor. - closed.
- 0007521: History grafiklerinde rotalar üzerinde seçilen işlem gösterilmiyor - closed.
- 0001720: [Planned Feature] Klasörlere dosyalar bırkıldığı zaman iş akışı başlatılabilmeli. - closed.
- 0001754: [Planned Feature] Kütüphane seçimi web arayüzünden kaldırılmalı - closed.
- 0001777: [Browser Issues] Form path'leri normalden farklı seviyede derinlikte ise, Form Path'i rewrite edilirken css'leri bulamıyor. - closed.
- 0001786: [Security] Login ekranında küçük ve büyük karakter farkı - closed.
- 0001787: [Other] InitiateList'ten GetInitiatableProcesses isimli fonksiyon kaldırılmış. - closed.
- 0001788: [Usability] Süreç versiyonu silinirken konfirmasyon - closed.
- 0007683: Standart ASP.Net localization'I NodeTemplate içerisinde code block olarak kullanılamıyor. - closed.
- 0008972: [Other] FillSchemaWithXml taskında ColumnMapping deki isimler hatalı ise hangi ismin hatalı olduğu exception'da eksik. - closed.
- 0008977: Script designer üzerinde yapılan değişiklikler kaydedilmiyor. - closed.
- 0008983: Form'u açmadan içeriğini görüntüleyecek bir preview özelliği gerekli. - closed.
- 0007509: Client üzerindeki toolbar yetkilere göre gelmeli - closed.
- 0007522: [Browser Issues] Firefox 3 Beta 2 için toolbar ekranında bozulma var - closed.
- 0000867: [Planned Feature] İş listesi filtresinde giden iş adımlarından sadece aktif olanların gösterilmesi - closed.
- 0007527: Not Alanı - closed.
- 0007528: [Browser Issues] adım adı uzun olduğunda yazılar karışıyor - closed.
- 0008831: Schema taskların ebiflow içerisindeki kullanımında tag isimlerinde "Task" kelimesi olmamalı. - closed.
- 0007554: TestMode akışların başlatılması - closed.
- 0007045: [Planned Feature] Tarihçe ekranında ilgili duruma göre kullanıcı adı gösterilmeli - closed.
- 0007047: [Other] EBIFlow offline mesajı ile ilgili bilgilendirme - closed.
- 0007308: [Other] Şema uygulamasına Session ve MembershipProvider geçirilmeli. - closed.
- 0007314: [Other] Servis kapalı olduğunda web arayüzü exception atıyor - closed.
- 0007069: [Browser Issues] BoundHtmlEditor readonly form'larda hata veriyor. - closed.
- 0007071: Hata oluştuğunda error page verilmediyse null hatası oluşuyor. - closed.
- 0007082: [Usability] EBIFlow kontrolleri VS'de design modda hata veriyor. - closed.
- 0008885: Role özellikleri sayfaları resize edilebilir olmalı - closed.
- 0007360: [Database] Tablo yaratılırken options alanı iki kere tanımlandığı için hata oluşuyor. - closed.
- 0007623: PreWork scriptlerinde task üzerinde deadline belirtilmesede deadline verilebilmeli. - closed.
- 0007401: Form verisi üzerinde xpath testleri ile validasyonlar yapılabilmeli. - closed.
- 0007149: [Browser Issues] Windows authentication yapıldığında hata oluşuyor. - closed.
- 0007150: Tarihçe arayüzüne başkasına gönder fonksiyonu çalışmıyor. - closed.
- 0008946: BoundRepeater da bağlı olduğu düğüm üzerinde bir değişiklik olunca (onLoda > OnPrerender) değişiklikler uygulanmıyo - closed.
- 0007418: SubWorkflowStartInfo Xml Deserializasyonu sırasında orjinal node üzerindeki attribute ları kaybediyor. - closed.
- 0007419: [Other] FillSchemaWithXml task'ında değeri scriptten verilen alanlar için değer yazılmıyor. - closed.
- 0008735: adım tipi modül yapıldıktan sonra normal yapılınca rol null geliyor. - closed.
- 0008740: Alt akışlar başlatılırken , başlatma bilgilerinin bulunduğu xml düğümleri filtrelenerek alınabilmeli. - closed.
- 0008783: EBIFlow IIS üzerinde ana dizinde çalışıyor ise hata veriyor. - closed.
- 0008791: [Other] BoundLabel number ve date format verilmiş ise, boş değerleri görüntülerken hata veriyor. - closed.
- 0008796: [Performance] servis açılışında performance counters hata veriyor. - closed.
- 0008819: BoundRepeater kontrolü verileri kayıt etmiyor. - closed.
- 0008820: Formların üzerinde bölümler form verisine göre açılıp kapanabilmeli. - closed.
- 0008827: [Agent] Agent çalışırken deadlock hataları oluşuyor. - closed.
- 0008842: FillXmlWithSchema xmlscript metodunda kolonlar seçilerek xml düğümlere atanabilmeli. - closed.
- 0008861: [Other] FillSchemaWithXml'de node adı ile kolon adı aynı değilse hata veriyor. - closed.
- 0008871: BoundLookup üzerinde Id tipi alanlar kullanılamıyor. - closed.
- 0008877: [Performance] Form data üzerinde Subworkflow'lar için editör gerekli - closed.
- 0008204: Süreçlerde bir önceki (previous) ve ilk (Initiator) iş adımları xml script ile alınabilmeli. - closed.
- 0001816: [Planned Feature] Performans ölçümü için counters - closed.
- 0008231: [Installation] Şema uygulaması startup'da yaratılmalı. - closed.
- 0007977: .NET 2.0 SP1 ile beraber XmlDocument.LoadXml Xml Decleration istiyor. - closed.
- 0008491: LookupControl benzeri BoundLookup control'ü gerekli. - closed.
- 0008508: Servis kapalıysa logon sayfasında hata geliyor - closed.
- 0008509: TicketRenewal clean master için düzgün ayarlanmamış - closed.
- 0008510: Hata oluştuğunda exception'ı gösteren sayfa geliyor - closed.
- 0008780: Processin üzerindeki methodlarda ebiflow xml taskları (user,getidentitiy,...) kullanılamıyor - closed.
- 0008781: [Agent] AgentMode configuration parametresi dikkate alınmıyor. - closed.
- 0008782: SqlDropDown Query parametresi - closed.
- 0000591: Gönderilen form "Bu hafta" gönderilenler arasında görüntülenememektedir. - closed.
- 0008015: [Other] NodeTemplateEditör ve türeyen kontrollerde, silinen node'ların bilinebilmesi. - closed.
- 0008557: [Other] BoundSchemaDropDown ilişkili şemalardan filtre yapamıyor. - closed.
- 0008311: [Database] Unit testler sırasında schDbVersion tablosu veritabanında kalıyor. - closed.
- 0000907: [Planned Feature] Tarihçede bekleyen işlerin kimde beklediğinin de görüntülenmesi - closed.
- 0000652: Zoom sadece bir kez yakınlaştırma yapıyor. Yeniden tıklanınca zoom artırılmıyor. - closed.
- 0000687: [Usability] Açılış ekranında açıklama bulunmamaktadır - closed.
- 0008369: [Delegations] Delegasyon özellikleri görüntülenmeye çalışıldığında hata veriyor. - closed.
- 0008373: Şema'dan row silen xml task'ının yazılması. - closed.
- 0008383: Readonly BoundTextBox render edilirken hata geliyor. - closed.
- 0000205: [Planned Feature] ~ content aspx lerde işlemiyor - closed.
- 0008415: [Other] Şemadan sorgu yapılırken, belirtilmemiş ise, kuıllanıcının aktif şema repository'sini şema sistemine geçmesi gerekiyo - closed.
- 0008420: [Unplanned Feature] aksiyonlar üstünde validation grouplar - closed.
- 0008422: [Agent] Akışlar deadline olduğunda bilgilendirme mesajı gönderilmiyor. - closed.
- 0008168: [Other] Library'ye path alanı eklenecek. - closed.
- 0008434: BoundLabel - closed.
- 0007672: SqlDropDown kontrolünde parameterItem ile string haricinde bir değer verilemiyor. - closed.
- 0000505: Tarih formatlarında sivil düzende gösterim - closed.
- 0009735: [Planned Feature] Process Version silindiğinde ilgili iş akışarının silinmesi gerekli. - closed.
- 0009748: BoundRepeater HtmlRenderTag'ını constructor de alabilmeli. - closed.
- 0009541: İş akışları başlatılırken (Dışardan veya Alt akış olarak) kullanılan veri form verisine eklenebilmeli. - closed.
- 0009542: Hiyerarşik alt akışlar başlatabilmek için dinamik olarak başlatılacak olan alt akışarın ve verilerinin ekleneceği dü - closed.
- 0009852: BoundLiteral date ve numeric format verilmiş ise, boş değerleri görüntülerken hata veriyor. - closed.
- 0009911: [Database] Ebiflow2: 7017 upgrade'inde hata. - closed.
- 0009711: Alt akışlar sadece kendi bulundukları form verisini kilitleyebilmeliler.(Instance Id ile subworkflow düğümü bulunabilmeli - closed.
- 0009627: [Usability] FindUser ve UserTask'ları için designerda hangi özellikler üzerinden çalıştığı gösterilmeli. - closed.
- 0009651: Formların üzerinde kilit bilgisi artık görüntülenmiyor. - closed.
- 0009656: [Usability] ProcessVersion silindiğinde formlarda Null reference hatası oluşuyor. - closed.
- 0009657: Organization2'ye geçiş sonrası kullanıcı delegasyonu çalışmıyor - closed.
- 0009402: XMLSciptleri Text Mode Düzenleme işlemi eski sistemdeki gibi istenirse yapılabilmeli. (SHIFT ile oldukça zor oluyor) - closed.
- 0009662: NodeTemplateEditor.DeleteRow ile MasterDetailView.DeleteRow birbirine karışıyor. - closed.
- 0009428: Süreçlerde eğer normal bir adım termin ile sonlandırılır ise ondan sonraki xmlscript adımı hata atıyor. - closed.
- 0009703: [Database] Unit Test'lerde hata veriyor. - closed.
- 0009452: [Usability] FillSchemaWithXml taskında kayıt edilecek elementin altında herhangi bir element yok ise kayıt yapmıyor. - closed.
- 0009453: [Browser Issues] Firefox 3 üzerinde kullanıcı biletini yenileyen fonksiyon hata atıyor. - closed.
- 0009225: Getschema data üzerinde MaximumResultCount ile döndürlecek olan maximum satır sayısı ayarlanabilmeli. (EBI.Query) - closed.
- 0009227: [Agent] no lock found - closed.
- 0009228: [Agent] Adım üzerinde bir termin tanımlandıktan sonra eğer mesaj scripti için boş değer geçilir ise hata oluşuyor. - closed.
- 0009235: Gönderilmiş adımlar açıldığında ebiflow menusu yok oluyor (cleanform.master) - closed.
- 0009245: Şema ile ilgili kontrollerde sorgu ile beraber CurrentCulture gönderilmeli. - closed.
- 0009507: BoundSchemaDropDown birden fazla alanı listede görüntüleyebilme. - closed.
- 0009259: GetSchemaData ve FillXmlWithSchema tasklarında sıralama (sort order) olmalı. - closed.
- 0009260: [Browser Issues] Aksiyon butonlarında yazılar uzun gelince görüntülenemiyor. - closed.
- 0010284: [Unplanned Feature] İş akışları penceresinde form verisini düzenleme menüsü - closed.
- 0010287: IPv6 network'ler için local ip adresi kullanılmamalı. - closed.
- 0009265: [Browser Issues] Readonly sayfalar cachlendiği için normal work itemlar açılamıyor ve readonly sayfalarda kilit verisine gerek yok. - closed.
- 0010293: Instruction bilgisi form print yada preview modda açılırken gösterilmemeli - closed.
- 0009296: [Usability] Adımların Bilgileri (Instructions) içinde kullanılan xml bilgileri xpath fonksiyonlarını destekleyebilir. - closed.
- 0010326: Akış Başlat penceresinde süreç grafiği - closed.
- 0010327: Süreç nesneleri üzerine dokümantasyon için gerekli alanların açılması. - closed.
- 0010328: Tarihçe ekranında kutuların genişlikleri yetmediğinden yazılar okunamıyor - closed.
- 0010329: NodeTemplateEditor.AllowNew özelliği değiştirildiğinde editor içeriği güncellenmiyor - closed.
- 0010393: FormData üzerinde şema üzerinden field ekleme - closed.
- 0010140: [Other] HUmmingbird için import yapan bir exe hazırlanacak ve bir klasör izleyerek, gelen xml dosyaları hummingbird'e aktaracak. - closed.
- 0009375: Portal logon entegrasyonu düzgün çalışmıyor. - closed.
- 0010402: [Other] FillXmlWithSchema taskında kolon değerlerine null verilemiyor. - closed.
- 0010404: Aksiyonlar üzerinde lokalizasyon - closed.
- 0010412: [Performance] Servis kapalıyken hata sayfasına yönlendirildiğinde SettingsModule hata veriyor - closed.
- 0010157: 0010041: Seyahat süreci: Değişiklik isteği adımında red nedeni uyarı notundaki yazım yanlışı düzeltilmelidir. - closed.
- 0010435: Form master'da workitem lock'u canlı tutmak için yapılan postback metodu değiştirilmeli. - closed.
- 0010468: [Agent] Alt akış başlatılırken geçersiz bir Identity id verilirse null reference hatası oluşuyor. - closed.
- 0010471: Hatalı yada bekleyen bir adım yeniden gönderildiğinde agent hemen harekete geçmiyor. - closed.
- 0010476: İş listesinde Identity bulunamadığı zaman IdentityLabel hata veriyor. - closed.
- 0009206: Employee özellikleri gösterilirken organizasyon tanımı yok ise hata veriyor. - closed.
- 0010240: Bekleyen adımlarda sonlandırma aktif değil - closed.
- 0010247: BoundCheckBox readonly durumda hatalı render ediliyor. - closed.
- 0010271: İş listesindeki adımlara ait popup ekran kaydırıldığında ufak gözüküyor. - closed.
- 0010065: [Database] ProcessingInfo veritabanından çekilirken, transaction ReadCommited olduğundan, aynı anda başkası tarafından okuma yapıla - closed.
- 0010068: [Other] Hummingbird'e form export eden bir yapı geliştirilecek. - closed.
- 0010180: [Usability] Process designer üzerinde grafiğin akış yönünde ilerlemesi - closed.
- 0010198: [Installation] Performance counters kurulumu sırasında yetki olmadığında hata veriyor. - closed.
- 0010200: [Other] Application dispose edilirken null hatası oluşuyor - closed.
- 0009965: İş listesinde task adına göre filtreleme - closed.
- 0010238: [Other] FormData oluşturulurken xml declaration oluşturuluyor bu alt akış işleme sırasında hataya neden oluyor. - closed.
- 0010239: [Agent] RoleScript içerisinde hata oluşunca hata raporunda sadece exception gönderiliyor. - closed.
- 0010504: FillSchemaWithXml Yeni versiyonda eğer criteria vermezseniz patlıyor. - closed.
- 0009234: Tarihçe grafiği üzerinde adımlara tıklaınca bilgileri IE üzerinde gelimiyor ve rotalara tıklanarak çizim yapılabiliyor - closed.
- 0000814: [Planned Feature] DateTimePicker ingilizce dil'de validasyon hatası. - closed.
- 0010555: Process Version export edilirken dosya kaydedilmiyor. - closed.
- 0010813: Reports tablosunda definition xml olarak tanımlı değil - closed.
- 0010053: [Other] ScriptEditor using tasklarını kullanamıyor. - closed.
- 0010572: İş listesindeki adımlar task name ile filtrelenirken query string kullanılmalı. - closed.
- 0010830: EBIflow scriptleri ile süreçler içerisindeki adımlar alınabilmeli ve aksiyon aldırabilinmeli. - closed.
- 0000595: [Planned Feature] Tarihçe görüntülendiğinde iş adımı özellikleri bir önceki adımın özellikleri olarak gözüküyor. - closed.
- 0010852: Hata bildirimi yapılırken exception oluşuyor - closed.
- 0010853: Tarihçe grafiği oluşturulurken hata oluşuyor - closed.
- 0010614: Process isimleri designer'da sıralı gelmeli - closed.
- 0011131: Alt akışları başlatırken verilen yol dinamik olabilmeli - closed.
- 0010627: FormData üzerinde attribute desteği gerekli. - closed.
- 0011140: Süreçler üzerinde varsayılan formatta mail gönderimi yapılabilmeli. - closed.
- 0010139: [Other] Hummingbird Export task'ı dosyayı file system'e export edecek şekilde değiştirilecek. - closed.
- 0010924: Altakış editörü hata oluşturyor ve kayıt işlemi yapamıyor. - closed.
- 0010927: Süreç tasarlarken alt akışların içinde alt akış başlatabilmek için gerekli xpath girilebilmeli (@Instance=$(Instance)) - closed.
- 0010440: İş listesinde gönderilen işler görüntülenmek istenildiğinde hata alınıyor. - closed.
- 0010195: Generic: Date-time nesnesinde dakika 0 iken oklar ile değiştirince NaN değeri geliyor. - closed.
- 0007916: Kütüphane özellikleri görüntülenirken hata oluşmaktadır. - closed.
- 0009199: Herhangi bir adımın tipi Module e çevrildikten sonra geri normal adıma döndürülemiyor. - closed.
- 0009968: Bilgilendirme mesajlarında ortak mesaj kullanımı - closed.
- 0007422: Arama Alanı Tanımlama - closed.
- 0010753: Intranet içerisinde kullanımda Windows authentication kullanımı. - closed.
- 0011268: [Sub Workflow] Subworkflow editoründe komutlar 1den fazla kez çalışıyor. - closed.
- 0010769: Sayfa readonly iken Ping yapılmaya çalışıldığı için hata oluşuyor - closed.
- 0010771: Hata raporlamada kullanılan sitename belirlenmediği zaman machine name'i vermeli. - closed.
- 0010777: Hata oluştuğunda sistem yöneticilerine mail gönderirken tekrar hata oluşunca servis duruyor. - closed.
- 0011290: [Sub Workflow] Subworkflow tanımlarında Process adı boş ise aktif process baz alınmalı - closed.
- 0010779: [Other] FillSchema task'ında kolon değerine null verilir ise şemaya yansımıyor. - closed.
- 0010802: Agent mode None iken delegasyon yapıldığında ObjectRefenceIsNull hatası geliyor. - closed.
- 0010805: process export edilirken her seferinde seçilen dosya sonuna versiyon ekliyor. - closed.
- 0010643: DefaultProcessReport.xsl client setup içerisinde yok - closed.
- 0011459: [Web Formları] EBIflow kurulumu root (localhost) içine kurulmaz ise , formlar açılmıyor. - closed.
- 0011460: [Web Formları] Designer ile yapılan formların debug modda çıktısı sabit (d:\output.aspx) gibi bir yola yazmaya çalışıyor. - closed.
- 0011490: [Web Formları] InitiateWorkflow sayfası kendisine gönderilen ek argümanları form'a göndermeli - closed.
- 0010723: Form üzerindeki request'den parametreler url rewriter'da aktarilmiyor. - closed.
- 0011496: [Security] Sayfalar arası geçişlerde bazen authentication exception geliyor. - closed.
- 0010731: BoundDateTime node template editor içerisinde iken hata veriyor. - closed.
- 0011502: [Usability] Parameters kullanılmadığı için kaldırılacak. - closed.
- 0011504: [Web Formları] Servis kapalıyken Requested Service not found hatası geliyor. - closed.
- 0001273: [Planned Feature] Admin ekranında aktif iş akışını sonlandırma - closed.
- 0010745: MasterDetailView AllowNew özelliği 2. kez set edilirse editor 2 kez yaratiliyor. - closed.
- 0011257: [Work Item Locks] İş Listesinde ön izleme sırasında kilit alma işlemi yapıyor. - closed.
- 0011267: [Sub Workflow] Subworkflow editorunde type bilgisi kayboluyor. - closed.
- 0011795: [Form Designer] Form designer üzerinde information message - closed.
- 0011798: [Form Designer] Section'lar üzerindeki grup tanımı kullanılamıyor - closed.
- 0011293: [Sub Workflow] Subworkflowlar için çoğunluk yada sıralı aksiyon seçim task'ları eklenmeli. - closed.
- 0011303: [Sub Workflow] SearchWorkItems metodu transaction altında çalışırken hata veriyor - closed.
- 0011309: Xml Script'ler üzerinde configuration tanımlanmadığında script'ın sonuç değerini aksiyon olarak kullansın. - closed.
- 0011310: [Sub Workflow] Alt akışlar içerisinde aksiyon alındığında diğer paralel akışlarıda otomatik yürütmeyi sağlayacak task gerekli. - closed.
- 0011829: [Form Designer] Form designer copy paste desteği - closed.
- 0011830: [Reports] Raporlar listesi görüntülenirken hata oluşuyor - closed.
- 0011831: [Web Formları] Kütüphane ismi, süreç adı ve/veya adım ismi ile aktif süre. versiyonu başlatılabilmeli. - closed.
- 0011836: [Process Designer] Süreçlerin üzerinde bulunan metodlar kayıt edilemiyor. - closed.
- 0011841: [Unplanned Feature] Şemanın kullandığı DatabaseProvider üzerindeki pluginler web sayfalşarından üzerinden çağırılabilmeli. - closed.
- 0011337: [Other] Notlar kontrolü xml alanları otomatik yaratmalı - closed.
- 0011338: [Other] Notlar kontrolü üzeridneki not girildimi kontrolü ascx üzerinden kaldırılmalı - closed.
- 0011850: [Statistics] Bekleyen adımların istatistik raporu verilmeli. - closed.
- 0011339: [Web Formları] ControlHelper scope dışındaki controlleri bulamıyor. - closed.
- 0011874: [Web Formları] Work item araması yapılırken numara ile arama yapılamıyor. - closed.
- 0011110: datetime nesnesi editte saat hatası - closed.
- 0011882: [Browser Issues] Fusion grafiklerinde div tagları kapatılmamış. - closed.
- 0011372: [Performance Counters] Unit testler çalıştırıldığında assembly path'i çok uzun olduğundan performance counters yaratılamıyor. - closed.
- 0011884: [Web Formları] Cookieless auth kullanıldığıda virtual formlar kullanılamıyor - closed.
- 0011886: [Web Formları] IE için input tipi kontrollerde text-align right verildiğinde margin-right problemli çalışıyor - closed.
- 0011892: [Web Formları] Form tamamlandığında kullanıcı iş listesine gönderilmeli. - closed.
- 0011178: Süreçler üzerinde overflow check eklenmeli. - closed.
- 0011179: Deadline tarihi gelen adım işlenirken hata oluştuğunda deadline state'i kaybediliyor. - closed.
- 0011180: [Other] Şema tasklarında XPath'lerde değişken isimleri kullanılabilmeli. - closed.
- 0011181: Süreçler üzerindeki mesajlar penceresi resize edilemiyor. - closed.
- 0011188: Otomatik işlenen adımların sonrasındaki HummingBird task'ı fail ediyor. - closed.
- 0011191: NodeTemplateEditor görüntüleme problemi - closed.
- 0010959: Form data üzerinde compiler warning - closed.
- 0011783: [Process Designer] Süreç versiyonları listesinde Import ve Export komutları 2 kez çalışıyor - closed.
- 0011796: [Form Designer] Master detail üzerindeki content'lerin sıralaması değiştirilemiyor. - closed.
- 0011811: [Web Formları] Web arayüzü içerisinde rastgele zamanalrda authentication exception oluşuyor. - closed.
- 0011816: [Xml Script Module] Instance id variable değeri alınabilmeli. - closed.
- 0011824: [Web Formları] NodeTemplateEditör'ün Save butonu text'ine değeri olsa bile zaman 'Kaydet' yazılıyor. - closed.
- 0011570: [Form Designer] Form designer üzerinde state bilgileri düzenlenebilir olmalı. - closed.
- 0010815: İş arama ekranında Başlangıç ve Bitiş tarihlerinde aralık belirlenmesi - closed.
- 0011616: [Form Designer] Content'ler üzerinde grup tanımı yapılabilmeli - closed.
- 0011619: [Form Designer] Master Detail üzeinde grup tanımlanamıyor. - closed.
- 0011620: [Other] Arama alanlarında Yeni komutu 2 kez çalışıyor - closed.
- 0011621: [Form Designer] Content blokları yukarı aşağı taşınamıyor - closed.
- 0011622: [Form Designer] Section'lara grup atanamıyor. - closed.
- 0011757: [Other] Silme işlemi yapılırken iki kez uyarı veriyor. - closed.
- 0011758: [Usability] Tarihçe grafiklerinde kutular autosize yapılacak. - closed.
- 0011759: [Usability] Aksiyon bütonları ile standart arayüz bütonları karıştığı için kullanıcılar anlayamıyor - closed.
- 0011760: [Form Designer] ScriptRule üzerindeki validation grouplar hatalı çalışıyor. - closed.
- 0011761: [Timer Jobs] Zamanlanmış Görev Özellikleri penceresi tek seferde kapanmıyor. - closed.
- 0011762: [Timer Jobs] Zamanlanmış Görev silinirken iki kez uyarı veriyor. - closed.
- 0011764: [Delegations] Silme işlemi yapılırken iki kez uyarı veriyor. - closed.
- 0011775: [Planned Feature] Roller için script wizard'ı eklenmeli - closed.
[424 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.8689 (Released 2009-01-06) View Issues ]
==========================================
- 0011617: [Form Designer] Form designer üzerinde birden fazla alan seçildiğinde context menu bozuk geliyor. - closed.
- 0011189: Xml script handler client makinasında tanımlı değilse süreç parse edilirken hata oluşuyor. - closed.
- 0011728: [Planned Feature] Alt akış taşıyan süreçler designer içerisinde gruplanabilir olmalı. - closed.
- 0011763: [Delegations] Özellikler sayfası tek seferde kapanmıyor. - closed.
[4 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.6883 (Released 2008-08-21) View Issues ]
==========================================
- 0000006: [Planned Feature] Role dizaynı yapılırken organizasyondan seçim imkanı. - closed.
- 0009319: [Usability] Tarihçede adım adı uzun olduğunda adımın kime gittiği gözükmüyor - closed.
- 0007085: Adım özelliklerinin görüntülenmesi - closed.
- 0006840: [Browser Issues] Kullanıcı adı ve şifre alan boyutu - closed.
- 0006874: [Browser Issues] Delegasyon isim arama - closed.
- 0000676: Süreçler ekranında bulunan versiyon listesinde kolon ismine tıklanınca sıralama yapılmamaktadır. - closed.
- 0000677: Delegasyonlar ekranında bulunan listede kolon ismine tıklanınca sıralama yapılmamaktadır. - closed.
- 0000681: Delegasyonlar listelenirken kaynak kimlik-hedef kimlik (source-target) değerine göre alfabetik sıralanmamaktadır. - closed.
- 0010036: Tarihçede adım özellikleri görüntülenmiyor. - closed.
[9 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.4761 (Released 2008-04-07) View Issues ]
==========================================
- 0000278: [Planned Feature] Zoom seçeneği - resolved.
- 0000440: [Agent] Performance Counters - closed.
- 0008423: SchemaDropDown itemları 2 kere çıkıyor - closed.
- 0007919: Veri şeması isimleri değiştirilememektedir. - closed.
- 0008789: [Performance] Bound kontroller view state'e ihtiyaç duymadığından view state'leri default kapalı olmalıdır. - closed.
- 0008863: [Other] Şema tanımından lookup alanlar dahil alan listesi istendiğinde, ilişki olmadığından repository'nin adı gelmiyor. - closed.
- 0008883: [Usability] FillSchemaWithXmlData taskında seçilen düğümlerin değeri değil kök düğüm veriliyor. - closed.
- 0008945: [Other] ErrorPage'in kendisinde oluşan hatalarda stack overflow oluşuyor. - closed.
- 0007123: Yetkisi engellenmiş kullanıcının delegasyon yapması sırasında gerçekleşen hata - closed.
- 0000601: Yetkisiz kullanıcı ile kütüphane adının değiştirilmesine izin verilmektedir. - closed.
- 0000604: Kütüphane özellikleri ekranından yetki değiştirilmek istendiğinde runtime hata alınmaktadır. - closed.
- 0000643: Süreçler: Yetki özellikleri değiştirildiğinde exception alınmaktadır. - closed.
- 0000559: [Planned Feature] Web arayüzü logoff yapmıyor. - closed.
- 0007124: Delegasyon özellikleri hatası - closed.
- 0007512: [Planned Feature] Basit raporlama özelliği eklenmeli - closed.
- 0000276: [Agent] Bekleyen işler için hatırlatıcı gönderme - closed.
- 0006934: Taskların isimlendirilmesi - closed.
- 0006936: Aksiyonların İsimlendirilmesi - closed.
[18 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.4717 (Released 2008-04-03) View Issues ]
==========================================
- 0000913: [Planned Feature] Boş veritabanı üzerinde Organizasyon için unit tanımlanamıyor. - closed.
- 0006926: Process designer'da yeni task eklenirken soru soruyor - closed.
[2 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.4198 (Released 2008-02-21) View Issues ]
==========================================
- 0006771: WebControls - MasterDetailView sil ve düzenle butonu imajları url'leri hatalı. - closed.
- 0004000: [Unplanned Feature] Membership üzerinden kullanıcı silindiğinde Reminder'lar hata veriyor. - closed.
[2 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.3867 (Released 2008-01-30) View Issues ]
==========================================
- 0001723: [Planned Feature] Agent restart edildiğinde web arayüzü hata veriyor. - closed.
- 0001667: [Unplanned Feature] Web controllerinde alan bulunmazsa sorunu çözmek zor - closed.
- 0001673: AjaxToolkit TabPanel ler print edildiğinde içerikleri sayfada görünmüyor. - closed.
- 0001676: Client üzerindeki işler bölümündeki düzeltmeler - closed.
- 0001703: [Planned Feature] Veritabanı upgrade'leri düzgün çalışmıyor - closed.
- 0001690: [Unplanned Feature] Client üzerindeki tarihçe ekranında bekleyen adımlar için yeniden kullanıcı atama fonksiyonu - closed.
- 0001601: MasterDetail kontrolü için row bazında edit ve delete butonlarına event attach edilebilmeli - closed.
- 0001525: Subworkflow lar için verilen task lar da task adı dısında task id de verilebilmeli - closed.
- 0001528: [Agent] Bir sürecin bağımsız olarak baska bir süreci başlatabilmesi. - closed.
- 0001397: BoundCheckBox kontrolü sayfa post ettiğinde degerini kaybedebiliyor. - closed.
- 0001581: MasterDetail kontrolünde hiç kayıt olmasa da footer row gözüküyor. - closed.
- 0001465: If last of two sequentive tasks, selects an action automatically. Search indexing can not be done on it. - closed.
- 0001529: [Usability] Implement functions on a process as reusable methods in scripts and formpages. - closed.
- 0001537: Alt akış baslatılırken verilen data path inde birden fazla node verilebilmeli - closed.
- 0001613: Forma girilip delegasyon yapılmak istendiginde hata alınıyor. - closed.
- 0001569: BoundCheckBoxList requires identifier attribute instead of node local name. - closed.
- 0001610: DocumentLoader da sayfa üzerinde kullanıcı tarafından girilen datanın dokümana eklenmesi. - closed.
- 0001616: [Planned Feature] portal entegrasyonu için single sign on - closed.
- 0001611: İşler listelenirken priority ve resolution image larında tooltip cıkmıyor - closed.
- 0001645: [Other] İş başlatma listesi'nde filtrelemeye dönük değişiklik - closed.
- 0001486: Holding Satın Alma Formu kapsamında, IE de Print işlevi kullanılarak Adım bilgisi kutusu ile basılmaktadır. - closed.
[21 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.3064 (Released 2007-10-17) View Issues ]
==========================================
- 0000106: [Localization] EBIFlow ana sayfasında karşılama mesajı Almanca görüntülenmektedir. - closed.
- 0000197: EBIFlow Yardım sayfası boş gelmemelidir. - closed.
- 0000081: [Definition] Mesajlar - closed.
- 0000949: [Performance] Yük Testi : Transactionlarda Deadlock alınmaktadır - closed.
- 0001618: [Planned Feature] Sunucu stress altında çalışırken workitem bulunamadığında hata veriyor - closed.
- 0001620: [Planned Feature] Hata bildirimlerinde subject hatası - closed.
- 0001619: [Planned Feature] Participant scriptte hata olduğunda agent exception atıyor - closed.
- 0001643: [Planned Feature] Form gönderildiğinde farklı sayfalara dönüş yapmalı - closed.
- 0001657: [Planned Feature] TinyMCE kaldırılacak - closed.
- 0001008: Form datası tasarlanırken şema'ların yapısını daha kolay yansıtabilme - closed.
- 0001087: [Other] FillXmlWithSchemaTask'ta şema adı yanlış verilirse null reference exception atılıyor. - closed.
- 0000992: NodeTempleEditor için koşula bağlı eski eski değerlerin korunması - closed.
- 0001056: Lock lanmıs bir sayfada lock süresi universal time olarak gösteriliyor. - closed.
- 0001058: [Browser Issues] NodeTemplateEditor row kayıt ederken display attribute'lerini taşımıyor. - closed.
- 0000878: [Planned Feature] Kullanıcı iş listesinde iş adına göre (task adına göre) arama - closed.
- 0000128: [Planned Feature] Hatalı iş adımların gösterimi - closed.
- 0000722: [Planned Feature] Task'lar üzerindeki Bilgilendirme, Hatırlatıcı mesajlarında formatlama - closed.
- 0000387: [Agent] Initiator task'larda prework hatası - closed.
[18 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.2927 (Released 2007-10-02) View Issues ]
==========================================
- 0000646: Termin saati verilecek input alanının ifadesi yanlış yazılmıştır. - closed.
- 0000653: Süreç adı "Süreç Özellikleri" ekranında değiştirildiğinde, listede gerekli güncelleme yapılmamaktadır. - closed.
- 0000654: [Localization] Süreçler üzerinde yeni yetki tanımlaması yaparken listede tanımlama İngilizce olarak gösterilmektedir. - closed.
- 0000658: [Usability] Adım üzerinde sağ tık menüsündeki "Form durumu" menü seçeneği ifadesiyle dialog ekranı başlığının aynı olması u - closed.
- 0000664: [Usability] Süreç tasarımı yaparken oluşturulan aksiyonlar için "Aksiyon" ifadesi "İşlem" olarak değiştirilmelidir. - closed.
- 0000673: Yeni süreç tanımlarken süreç adı input alanında karakter sınırlaması bulunmamaktadır. - closed.
- 0000674: Süreç Özellikleri ekranında süreç adı input alanında karakter sınırlaması bulunmamaktadır. - closed.
- 0000688: Yeni Kütüphane adı, input alanına girilen değerin başından ve sonundan boşluk karakterleri trim edilerek oluşturulmamak - closed.
- 0000689: Kütüphane adı input alanında karakter sınırlaması bulunmamaktadır. - closed.
- 0000691: Süreç Özellikleri ekranında rol adının boş yaratılmasına izin veriliyor. - closed.
- 0000693: Yeni rol dialog ekranında rol adı yaratılırken başta ve sonda trim bulunmuyor. - closed.
- 0000694: Rol özellikleri ekranında rol adı alanı boş olarak kaydedilmektedir. - closed.
- 0000695: Rol özellikleri ekranında Adı input alanında karakter sınırlaması bulunmuyor. - closed.
- 0000696: Rol özellikleri ekranında Açıklama input alanında karakter sınırlaması bulunmuyor. - closed.
- 0000610: [Localization] Kütüphaneler üzerinde yeni yetki tanımlaması yaparken görüntülenen yetki listesindeki tanımlama İngilizce olarak göst - closed.
- 0000728: Yeni form oluşturmak için açılan dialog ekranında form adının girileceği alanda karakter sınırlaması bulunmuyor - closed.
- 0000636: Yeni süreç tanımlarken süreç adı input alanı boş bırakılırsa exception alınmaktadır. - closed.
- 0000637: [Usability] Süreç silinmek istendiğinde silme onayı alınmamaktadır. Süreç yanlışlıkla silinirse geri almak mümkün olmayacaktır - closed.
- 0000642: [Localization] süreçler ekranında akış listesi bölümünde bulunan kolon ismi İngilizce olarak yazılmıştır. - closed.
- 0000690: Aksiyon, silme işlemi sırasında uyarı verilmeden silinmektedir. - closed.
- 0000679: Aksiyon silme işleminde onay bulunmamaktadır. - closed.
- 0000564: Tarihçe : Resimden adım seçildiğinde "İş Adımı Özellikleri" tablosu güncellenmemektedir. - closed.
- 0000789: [Planned Feature] Önceliklerin akışa işlenmesi - closed.
- 0000596: [Planned Feature] Tarihçe ekranında zamanın yanında saat bilgisinin de gösterilmesi. - closed.
- 0000004: [Planned Feature] Xml içerisindeki alanlar üzerinden arama. - closed.
[25 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.2892 (Released 2007-09-27) View Issues ]
==========================================
- 0000569: [Localization] Parametreler sayfasında sol navigasyon başlığı İngilizce görüntülenmektedir. - closed.
- 0000139: EBIFlow sayfalarında sol üstte yer alan arama fonksiyonu kaldırılmalıdır. - closed.
- 0000607: Delegasyon listesi kolon adı ile yeni Delegasyon atanırken input alan adı farklılık göstermektedir. - closed.
- 0000612: Bitiş tarihi başlangıç tarihinden önce bir değer verilebilmektedir. Bu sebeple exception alınmaktadır. - closed.
- 0000614: [Localization] Delegasyon işlemini sırasında kaynak kullanıcı seçilmeden "Tamam" a tıklanırsa "SelectAIdentityToContinue" ifadesi göst - closed.
- 0000615: [Localization] Delegasyon işlemini sırasında hedef kullanıcı seçilmeden "Tamam" a tıklanırsa "SelectAIdentityToContinue" ifadesi göste - closed.
- 0000616: Seçilip silinmiş olan kaynak kullanıcı kimliği sanki seçiliymiş gibi delegasyon yaratılabiliyor. - closed.
- 0000617: Seçilip silinmiş olan hedef kullanıcı kimliği sanki seçiliymiş gibi o kimlik bilgisi dahil edilerek delegasyon yaratılab - closed.
- 0000622: [Localization] Delegasyon Özellikleri dialog ekranından Başlangıç-Bitiş tarihi bölgesel ayarlara göre görüntülenmemektedir. - closed.
- 0000639: Süreç Özellikleri ekranı üzerinde "Genel" sekmesinde süreç adı boş bırakılınca exception alınmaktadır. - closed.
- 0000680: [Localization] Delegasyon Özellikleri dialog ekranından Başlangıç-Bitiş tarihi bölgesel ayarlara göre görüntülenmemektedir. - closed.
- 0000698: [Usability] Rol özellikleri ekranında Açıklama alanında uzun metin için scroll görüntülenmiyor. - closed.
- 0000700: [Usability] Adım Özellikleri ekranı Termin sekmesinde mesaj alanında uzun metin için dikey scroll görüntülenmiyor. - closed.
- 0000705: [Usability] Adım Özellikleri ekranı İlk Hatırlatıcı sekmesinde mesaj alanında uzun metin için dikey scroll görüntülenmiyor. - closed.
- 0000710: [Usability] Adım Özellikleri ekranı Tekrarlayan Hatırlatıcı sekmesinde mesaj alanında uzun metin için dikey scroll görüntülenmiyo - closed.
- 0000715: Input alanı üzerinde metin üzerinde sağ tık yapıldığında editleme işlemi menüsü görüntülenenemektedir. - closed.
- 0000717: Notlar sekmesinde input alanı üzerinde metin üzerinde sağ tık yapıldığında editleme işlemi menüsü görüntüleneneme - closed.
- 0000719: Rol özellikleri ekranında "açıklama" alanı enter tuşu ile doğru çalışmıyor. - closed.
- 0000720: Form özellikleri ekranında yeni parametre oluşturmak için gelen ekranda "Değer" alanı enter tuşu ile doğru çalışmıyo - closed.
- 0000723: Form özellikleri ekranında form adının girileceği alanda girilen değerin başında ve sonunda trim yapılamıyor. - closed.
- 0000724: Form özellikleri ekranında form adının girileceği alanda boş bırakılmasına izin veriliyor - closed.
- 0000727: [Localization] Yeni form oluşturmak için açılan dialog ekranı input alanın adı İngilizce görüntülenmektedir. - closed.
- 0000729: Yeni form oluşturmak için açılan dialog ekranında form adının girileceği alanın boş bırakılmasına izin veriliyor. - closed.
[23 issues]

EBIFlow 2 - 2.0.1745 (Released 2007-03-26) View Issues ]
==========================================
- 0000168: [Localization] İş Listesi sayfasında "Inbox" alanı Türkçe olmalıdır - closed.
- 0000169: [Localization] İş Listesi sayfasında "Outbox" alanı Türkçe olmalıdır - closed.
- 0000141: EBIFlow sayfalarında banner da yer alan "Öncelik" listesinde öncelik numaraları verilmelidir ve açıklamaları yer almalıd - closed.
- 0000176: EBIFLow'da İş Listesi bu hafta için sınırlandırılıp gösterilememektedir - closed.
- 0000198: İş Listesi sayfasında sol navigasyonda görüntülenen "RecentlySent" için tarih aralığı kriteri bulunmamaktadır - closed.
- 0000185: [Localization] İş Akışı Tarihçesi "Çözüm" alanı İngilizce görüntülenmemelidir. - closed.
- 0000187: [Localization] İş Akışı Tarihçesi "Workflow History" olarak gösterilmemelidir. - closed.
- 0000237: Date fonksiyonları doğru çalışmamaktadır. - closed.
- 0000238: IE 6.0'da Tarih input alanlarına karakter girilmesine izin verilmektedir. - closed.
- 0000125: Not girilecek input alanında karakter kısıtlaması bulunmamaktadır. Çoklu karakterler için browser crash olabilmektedir. - closed.
- 0000108: Sistem giriş sayfası input alanlarında karakter sınırlaması bulunmamaktadır. - closed.
- 0000200: Görev atama fonksiyonu henüz çalışmamaktadır. - closed.
- 0000558: Alt akışlar için süreç üzerinde flag konacak. - closed.
- 0000482: [Localization] Sisteme giriş yapılırken kullanıcı bulunamadıysa "Invalid user" uyarısı veriliyor. - closed.
- 0000397: [Planned Feature] Library ACL - closed.
- 0000005: [Planned Feature] İş Listesindeki sutunlarda özelleştirme - closed.
- 0000008: [Planned Feature] Grafiksel İş Tarihçe - closed.
- 0000241: [Planned Feature] Ayarlar ekranında external linkler - closed.
- 0000212: [Planned Feature] Akışta default form - closed.
- 0000451: [Planned Feature] Arama alanları tanımlanabilmeli - closed.
- 0000491: [Localization] Alt iş akışı adımı tarihçede İngilizce olarak gösterilmektedir. - closed.
[21 issues]