Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanıcılar arasında tanımlanmış delegasyonu silmek için kullanılır.

Sentaks
   <DeleteDelegation />

Özellikler

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
Id
Tanımlanmış delegasyon için üretilmiş olan spesifik parametredir

Örnekler

Eklenecek metinlerin arasında özel bir karakteri eklemek için aşağıdaki örnekteki gibi kullanılabilir.

Örnek
 <DeleteDelegation Id="eval::/*/Delegation/Id" />

  • No labels