Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebiflow 'da script çağırabileceğiniz Task Prework, Task Postwork, FormScript veya ModulScript kısımlarında çağırmanız gerekecek ortak fonksiyonları çağırmak için kullanılan ITask'tır.

Sentaks
 <CallImportedProject Name="" Node="">
   <Parameter Name="ParameterName">
    <Value Target=""></Value>
   </Parameter>
 </CallImportedProject> 

Örnek Form Verisinde 2 adet çalışan ve bu çalışanların yaşı , isim ve soy ismi yer almaktadır.

Örnek Form Verisi
<sampleData>
 <person>
   <age>33</age>
   <name>john</name>
   <surname Readonly="True">doe</surname>
 </person>
 <person>
   <age>35</age>
   <name>john</name>
   <surname Readonly="True">doe</surname>
 </person>
</sampleData>

  TestProject ismindeki method çağrılırken TestParameter adındaki bir değişken ile Integer 5 değeri geçirilmektedir. Veri yolu olarak xml node üzerindeki ilk node Person[1] ifadesi kullanılması sağlanmaktadır.

Form Script veya Prework Script Örneği
<SetVariable Name="$(Tmp)">
 <CallImportedProject Name="TestProject" Node="/sampleData/person[1]">
   <Parameter Name="TestParameter">
    <Value Target="Integer">5</Value>
   </Parameter>
 </CallImportedProject>    
</SetVariable>

 

Fonksiyonda kişinin yaş bilgisine 5 eklenmesi sağlanmakta ve bu sonuç $(tmp) içerisine alınmış olmaktadır.

TestProject Methodu
<Script>
 <Math Operator="Add">
   <Value Target="Integer"> eval::number(age)</Value>
   <Value Target="Integer"> $(TestParameter)</Value>
 </Math>
</Script>
 • No labels