Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Döngüsel işlemlerde çıkış işlemi yapmak için kullanılır. 

Sentaks
<Break />

Örnekler

Belirlenen bir koşula göre While döngüsünden çıkmak için kullanılır. Break komutu çalıştığında döngü sonlanır. 

Örnek
 <While>
  <Condition>
    <Expression/>
  </Condition>
  <Perform>
    <Expression/>
   <If>
     <Then>
      <Condition>
        <Expression/>
      </Condition>
      <Perform>
        <Break />
      </Perform>
     </Then>
   </If>
  </Perform>
</While>

 

Loopcount değişken değeri her bir döngüde 1 arttırılır. Looopcount değeri 5 değeri olduğunda döngü sona erer.

Örnek
 <SetVariable Name="$(LoopCount)">
  <Value Target="Integer">0</Value>
</SetVariable>
<While>
  <Condition>
    <Value Culture="" Target="Bool">UstYoneticiVar</Value>
  </Condition>
  <Perform>
   <SetVariable Name="$(LoopCount)">
     <Math Operator="Add">
      <Value>$(LoopCount)</Value>
      <Value Target="Integer">1</Value>
     </Math>
   </SetVariable>
   <If>
     <Then>
      <Condition>
        <Equals>
         <Value>$(LoopCount)</Value>
         <Value Target="Integer">5</Value>
        </Equals>
      </Condition>
      <Perform>
        <Break />
      </Perform>
     </Then>
   </If>
  </Perform>
</While>

Ayrıca Bakınız

SetVariable

While

If

Equals

Math

Value

 • No labels