Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir ya da daha fazla script işlemleri üzerinde mantıksal VE işlemi yapar,  True ya da False değeri geri döndürür. 

Sentaks
<And>
  <Expression/>
 </And>

Listede ProductHierLevel1 node'unun değeri PH olanların sayısı 0 dan büyükse ve ProductHierLevel1 node'unun değeri CC olanların sayısı 0 dan büyükse True değilse False değer üretir.

Örnek 1
 <And>
  <Greater Equal="False">
   <Count><![CDATA[/*/List/Data/Template[ProductHierLevel1='PH' and @guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}']]]></Count>
   <Value Culture="" Target="Integer">0</Value>
  </Greater>
  <Greater Equal="False">
   <Count><![CDATA[/*/List/Data/Template[ProductHierLevel1='CC' and @guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}']]]></Count>
   <Value Culture="" Target="Integer">0</Value>
  </Greater>
 </And>

OrtakHizmet node'undaki değer true ve GiderYeriYonetici node'undaki değer boş değilse ise True değilse False değer üretir.

Örnek 2
<And>
  <Equals>
    <Value Culture="" Target="Bool">eval::/*/Personel/OrtakHizmet</Value>
    <Value Culture="" Target="Bool">true</Value>
  </Equals>
  <Not>
    <IsEmpty>
      <Value Culture="" Target="None">eval::/*/FormBilgisi/GiderYeriYonetici</Value>
    </IsEmpty>
  </Not>
 </And>
    

 

 

 

 • No labels