Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

PDF dosyaları içerisine ilk veya son sayfasına ek ibareler yazmak için kullanılır. Örneğin; Süreç onaylanmıştır. 

Sentaks
 <AddWatermark Id="$(FileId)" Name="$(FileName)" FileXPath="/*/DosyaEkleri/Details" Node="" Position="Last" NewFileId="$(NewFileId)">
  <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
   <StyleSheet>
    <Value Culture="" Target="None"><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <base href="$(EBIFlowUrl)" />
   </head>
   <body>
          Süreç onaylanmıştır. 
        </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet></Value>
   </StyleSheet>
   <Arguments />
  </Transform>
 </AddWatermark>


Özellikler


AdıAçıklama

IdSşstemde yüklü olan pdf dosyasının wflFiles da bulunan Id değeri

NameYeni yaratılacak dosyanın ismi

FileXPathYazılacak olan dosyanın sistemdeki yeri

NodeTBA

Position

Last için son sayfa

First için ilk sayfa 


NewFileIdYeni dosyaya NewGuid ile yeni bir guid id si veriyoruz. Yeni veya Örnekler

Html olarak görsellerle birlikte dosyaya onaylandı veya ek imza görüntüleri veya karekodlar eklenebilir. 

Okuma yazma ve yükleme örneği
 <SetVariable Name="$(FileId)">
  <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/ContractDocument/Details/Template[1]/Id]]></Evaluate>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(FileName)">
  <StringConcat>
   <Value Culture="" Target="None">QR_</Value>
   <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/ContractDocument/Details/Template[1]/FileName]]></Evaluate>
  </StringConcat>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
  <Value Culture="" Target="None" />
 </SetVariable>
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <Or>
     <Equals>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
      <Value Culture="" Target="None">3</Value>
     </Equals>
     <Equals>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
      <Value Culture="" Target="None">5</Value>
     </Equals>
    </Or>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[İlgili sorumluluk karşı tarafa aittir.]]></Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Then>
  <Else>
   <Condition>
    <Equals>
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
     <Value Culture="" Target="None">2</Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[İlgili sorumluluk karşı tarafa aittir.]]></Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
  <Else>
   <Condition>
    <Or>
     <Equals>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
      <Value Culture="" Target="None">1</Value>
     </Equals>
     <Equals>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
      <Value Culture="" Target="None">4</Value>
     </Equals>
    </Or>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
     <StringConcat>
      <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[İlgili]]></Value>
      <Character Type="Space" />
      <String Format="#,#" Culture="tr-TR">
       <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/RevenueStamps]]></Evaluate>
      </String>
      <Character Type="Space" />
      <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[TL tutarındaki]]></Value>
      <Character Type="Space" />
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/SequenceNo]]></Evaluate>
      <Character Type="Space" />
      <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[seri numarası ile ödenmiştir.]]></Value>
     </StringConcat>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
  <Else>
   <Condition />
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
     <Value Culture="" Target="None" />
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
 </If>
 <Set Node="/*/RevenueStamps/Note">
  <Value Culture="" Target="None">$(RevenueStampsText)</Value>
 </Set>
 <Delete Node="/*/WaterMarked/Details/Template" />
 <AddWatermark Id="$(FileId)" Name="$(FileName)" FileXPath="/*/WaterMarked/Details" Node="" Position="Last" NewFileId="">
  <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
   <StyleSheet>
    <Value Culture="" Target="None"><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <base href="$(EBIFlowUrl)" />
    <style type="text/css">

    .content {
      position: relative;
      height: 90%;
    }

    #imza {
      position: absolute; 
      width:100%;
 
     
    }
     .tableGenel {
         
          font-size: 1em;       
               
               padding-top: inherit;             
               
               
        }
            .tableGenel td {           
           padding: 8px;
               text-align: left;            
           font-size: 1em;                    
          
                  
        }
    .bodystyle {
      font-family: "Arial",serif;
      margin: 0;
    }
            
  </style>
    <script type="text/javascript" src="http://ebsozlesmetst.eczacibasi.com.tr/bpm/assets/app/qrcode.min.js" />
   </head>
   <body class="bodystyle">
    <div class="content">
     <div id="imza">
      <table align="center" class="tableGenel">
       <tr>
        <xsl:for-each select="/*/Signatures/List/Signature">
         <td>
          <table>
           <tr>
            <td>
             <xsl:value-of select="CommonName" />
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td>
             <xsl:value-of select="Title" />
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td>
             <div>
              <xsl:attribute name="id">
               <xsl:value-of select="@guid" />
              </xsl:attribute>
             </div>
             <script type="text/javascript">
                      var qrcode = new QRCode('<xsl:value-of select="@guid" />', { text: '<xsl:value-of select="Link" />', width: 128, height: 128, colorDark: "#000000", colorLight: "#ffffff", correctLevel: QRCode.CorrectLevel.H });
                    </script>
            </td>
           </tr>
          </table>
         </td>
        </xsl:for-each>
       </tr>
      </table>
      <table>
       <xsl:for-each select="/*/Signatures/List/Signature">
        <tr>
         <td>
          <xsl:value-of select="CommonName" /> tarafından <xsl:value-of select="SigningTime" /> tarihinde e-imzalanmıştır.</td>
        </tr>
       </xsl:for-each>
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="/*/RevenueStamps/Note" />
        </td>
       </tr>
      </table>
      <div id="qrcode" />
      <br />
     </div>
    </div>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet></Value>
   </StyleSheet>
   <Arguments />
  </Transform>
 </AddWatermark>

Ayrıca Bakınız

Transform.

Value

SetVariable


 • No labels