Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Kullanıcılar arasında delegasyon tanımlamak için kullanılır.

Sentaks
 <AddDelegation Options="Forward" />

Özellikler

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
EndDateDelegasyonun bitiş tarihini tanımlamak için kullanılır.
StartDateDelegasyonun başlangıç tarihini tanımlamak için kullanılır.
ProcessDelegasyonun geçerli olacağı süreç bilgisini eklemek için kullanılır.
Forward OptionDelegasyonu yapılan işin delegasyon yapan kişiye gelmeden doğrudan delegasyon yapılan kişiye yönlendirilmesini sağlar.
Copy OptionDelegasyonu yapılan işin hem delegasyon yapan kişiye hem de delegasyon yapılan kişiye yönlendirilmesini sağlar.
Source

Delegasyon yapan kişi

  
   

Örnekler

Eklenecek metinlerin arasında özel bir karakteri eklemek için aşağıdaki örnekteki gibi kullanılabilir.

Örnek
<AddDelegation Options="Forward" StartDate="eval::/*/Delegation/StartDate">
   <Source>
    <FindUser Property="RegistryNumber">
     <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Personel/SicilNo</Value>
    </FindUser>
   </Source>
   <Target>
    <FindUser Property="RegistryNumber">
     <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Delegation/Delegator</Value>
    </FindUser>
   </Target>
  </AddDelegation>

 • No labels